Vasakronan köper central fastighet i Malmö för 69 Mkr


2008-01-15


Vasakronan har förvärvat fastigheten Tigern 1, en hörnfastighet utmed Malmös största gågata Södra Förstadsgatan och Regementsgatan för 69 Mkr av privatpersoner. Fastigheten är i fyra våningar på cirka 2500 m2 med kontor, bostäder och butiker/restaurang och lager. Fastigheten är i princip fullt uthyrd. Största hyresgäst är Jensens Böfhus. Det totala hyresvärdet uppgår till drygt 4 Mkr och beräknad direktavkastning är cirka 5,5 procent. Tillträde sker den 1 februari 2008. Säljarens rådgivare har varit Catella.


– Vasakronan i Malmö har en stark marknadsandel längs Södra Förstadsgatan och vi förstärker vår strategiska position genom detta fastighetsförvärv, kommenterar Anders Kjellin, regionchef för Vasakronan i Malmö. Fastigheten kompletterar vårt befintliga fastighetsbestånd utmed Södra Förstadsgatan.Vasakronan är en av de största aktörerna på kommersiella lokaler i centrala Malmö. Fastighetsbeståndet ligger mycket centralt och till stora delar från Triangeln till Stortorget till Inre och Västa hamnområdet. Fastighetsbeståndet i Malmö har ett marknadsvärde på cirka 5,8 miljarder kronor och Vasakronan har 34 fastigheter i Malmö. Hyresintäkterna uppgår till cirka 440 Mkr.För vidare information kontakta
Anders Kjellin regionchef Malmö    tfn 040-691 71 10
Bengt Möller, informationsdirektör    tfn 070-593 91 71