Vasakronan inviger konstverk på Svea Artilleri

På Svea Artilleri på Valhallavägen 117 inviger Vasakronan verket ”Parametric framework” av konstnären Max Zinnecker. Verket är 70 meter långt och blir med sin organiska, inbjudande form en mötesplats för alla som arbetar, bor och vistas i området.


I Vasakronans arbete med att skapa attraktiva arbetsmiljöer ingår konsten som en viktig del. Tanken är att låta konsten ge uttryck för omtanke och omsorg och bidra till att ge fastigheterna särskild identitet.

– För Vasakronan är det viktigt att erbjuda lokaler som våra kunder trivs i och som har ett bestående värde över tid, säger Svante Torell, marknadschef Stockholm. Där spelar konsten en central roll och därför engagerar vi alltid konstnärer i våra projekt. 

Svea Artilleri är ursprungligen ett kasernområde som byggdes som en sluten borggård inramad av vackra kasernbyggnader. Här startade även Sveriges Television sin verksamhet en gång i tiden. Vasakronan gav konstnären Max Zinnecker i uppdrag att skapa ett verk som tillförde något specifikt till platsen och som gav associationer till både skulptur och paviljong. Resultatet blev ”Parametric framework”, en organisk träskulptur som sträcker sig över en stor del av innergården. Konstverket är ett möte mellan tradition och samtida arkitektur.

– ”Parametric framework” ska fungera som mötesplats för olika åldersgrupper och för de som bor, arbetar och vistas i området, säger Max Zinnecker. Med sin speciella form bidrar det till intresseväckande upplevelser i området.

Det 70 meter långa verket varierar i höjd mellan en och tre meter. På mitten täcks det av en träbeklädd yta som fungerar som en bjudande terrass mot sydväst. Under konstverket och i marknivå finns kvällsbelysning och klätterväxter. Konstverket är utfört i ett möte mellan en traditionell limträkonstruktion och parametrisk samtida arkitektur. Max Zinneckers vision är att hitta en ny gestaltningshorisont i trä, ett material som nu är lika viktigt som betong och sten.

”Parametric framework” har utförts i samarbete med Tomas Alsmarker från Tyréns (konstruktion), Greger Lindgren från Martinsons (limträ), Anders Liljeström från Stockholm Entreprenad (mark + montering), Anders Mejstedt från Sala Svets (stålknutpunkter) och Södra Timber. I designteamet har dessutom arkitekt Jonah Fritzell ingått.Tid och plats för invigning
Invigningen sker tisdagen den 14 december klockan 09.00 på innergården, Svea Artilleri, Valhallavägen 117.

Om konstnären
Max Zinnecker (f. 1976 i Frankfurt) är arkitekt, driver sitt eget kontor i Stockholm och är lärare för hållbar gestaltning på KTH:s arkitekturskola. Han är utbildad arkitekt vid ETH Zürich, 2002 och ingår i det internationella arkitektnätverket Urban Future Organization Arkitektur och produktion.


För mer information, vänligen kontakta:
Svante Torell
Marknadschef Stockholm
Tel: 0705-82 23 20
E-post: svante.torell@vasakronan.se  

Anna Korpi
Fastighetschef
Tel : 0709-68 16 08
E-post: anna.korpi@vasakronan.se