Vasakronan inviger designad förskola på Telefonplan

Nu invigs Sveriges modernaste förskola, Paletten, på Telefonplan i Stockholm. Dess unika och färgstarka design har styrts av barnens behov. Förskolan ägs av Vasakronan, är ritad av välkända Tham & Videgård Arkitekter och drivs av Stockholms kommun.

Förskolan Paletten är den första svenska förskola som byggts helt utifrån barnens perspektiv. Både arkitektur och pedagogik präglas av lekfull design och hållbarhet. Den knallgula fasadens mjukt rundade former lockar till rörelse både inom- och utomhus.

Från hösten kommer cirka 100 barn att vistas i denna spännande och färgstarka miljö som stimulerar till lek, lärande och utveckling. Här finns både stora gemensamma ytor som kan  delas in i olika stationer och avskilda mindre rum för ostörd lek. Även de minsta barnen kan se ut tack vare fönstrens genomtänkta placering mot lekområdena.

– Förskolan Paletten är ett utmärkt exempel på kreativ och hållbar stadsutveckling som ligger
helt i linje med visionen för Telefonplan, säger Dag Levander, fastighetschef på Vasakronan.
Nyskapande och nytänkande design präglar allt vårt arbete med att utveckla området.


Utöver den färgstarka designen har Tham & Videgård Arkitekter lagt stor vikt vid hållbarhet
och miljö. Förskolan är byggd i naturvänliga material med en fasad som minskar den direkta
solinstrålningen vilket påverkar energianvändningen positivt.

– Paletten är framtidens förskola, säger Maria Mannerholm, stadsdelsdirektör Hägersten-
Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Vi är glada att kunna erbjuda boende på Telefonplan en
nytänkande förskola med lokaler som lockar barnen till ett forskande arbetssätt.

För mer information, vänligen kontakta:

Dag Levander
Fastighetschef Vasakronan
Tel: 0703-07 20 22
E-post: dag.levander@vasakronan.se