Vasakronan investerar 80 Mkr i ny- och ombyggnad i Lund

Vasakronan kommer att genomföra en omfattande om- och tillbyggnad av Polishuset i Lund. Polismyndigheten har haft sin verksamhet i den karakteristiska 6-hörniga byggnaden sedan den byggdes 1964. Innnergården kommer att byggas över med utrymme för personalmatsal och ordersal. Kyla installeras i hela byggnaden och fastigheten skalskyddas med tegelmurar och ny zonindelning utifrån önskad säkerhetsstruktur.


Ett nytt 15-årigt hyresavtal är tecknat mellan Vasakronan och Polismyndigheten på cirka
7 000 kvm. Vasakronan kommer också att bygga ett nytt kontorshus intill Polishuset. Långt gångna förhandlingar finns med potentiella hyresgäster och hyresavtal förväntas att tecknas inom kort.


Hela om- och nybyggnadsprojektet omfattar totalt cirka 9 000 kvm lokalarea.


– Polismyndigheten är en av Vasakronans största kunder och vi är mycket glada för att de valt att ge oss förtroendet för lång tid framöver, säger Mikael Strand, Vaskronans chef i Lund, som hoppas att ombyggnaderna kan starta i april/maj 2007.


– Det nya kontorshuset kan erbjuda moderna och effektiva kontor där vi ser en ökad efterfrågan i Lund, kommenterar Mikael Strand, som även nämner att detta är ett mycket bra och välexponerat läge intill Lund C.Vasakronan har ett fastighetsbestånd i Lund på cirka 70 000 kvm koncentrerat till centrum, IDEON-området och Brunnshög. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde på drygt 1,1 miljarder kronor.


För vidare information kontakta:
Mikael Strand, marknadsområdeschef Lund tfn 046-271 71 31
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71