Vasakronan i klimatpakt med Stockholms stad

Vasakronan deltar i den ”klimatpakt” som har initierats av Stockholms stad.  I nätverket ska företagen och staden sporra varandra till att minska huvudstadens klimatpåverkan.


Sju företag skrev på  torsdagen under klimatpakten tillsammans med miljö- och fastighetsborgarrådet Ulla Hamilton (m).


Vasakronan, som är en av Stockholms största hyresvärdar för lokaler och deltar redan i andra klimatsamarbeten, bland andra BLICC. Men miljöchef Olof Sjöberg tycker ändå att det är självklart att delta i Stockholms klimatpakt.


– Det är här de flesta av våra fastigheter finns och ett lokalt samarbete gör klimatfrågorna tydliga för vår organisation och våra hyresgäster, säger han.


Syftet med klimatpakten är enligt Ulla Hamilton att erbjuda en arena för företag att lyfta fram goda exempel och nya spännande lösningar för minskad klimatpåverkan.


En årlig uppföljning kommer att göras tillsammans med de deltagande företagen.


 


För mer information vv kontakta:
Eva Kasberg, bitr informationschef 08-783 21 18


Olof Sjöberg, miljöchef 08-783 21 48