Vasakronan i fastighetsaffärer med JM och Systembolaget

Vasakronan förvärvar kontorsfastigheter och byggrätter i Frösunda av JM och en fastighet vid Kungsträdgårdsgatan i Stockholm av Systembolaget. JM förvärvar samtidigt bostadsbyggrätter på Järvafältet av Vasakronan.


Vasakronan säljer byggrätter i nya ”Järvastaden” i Solna och Sundbyberg till JM. I ett första skede säljs byggrätter motsvarande cirka 650 bostäder. JM kommer sedan successivt att förvärva ytterligare bostadsbyggrätter i Järvastaden av Vasakronan under de kommande åren motsvarande cirka 1 350 bostäder. Tillträde och betalning sker i takt med att detaljplaner vunnit laga kraft. Totalt kommer byggrätter motsvarande cirka 230 000 kvm att säljas till JM.


Vasakronan köper samtidigt av JM fyra kontorsbyggrätter i Frösunda, Solna, på drygt 40 000 kvm, varav cirka 10 000 kvm är under produktion. Cirka 30 000 kvm byggrätter kommer att exploateras successivt i samarbete med JM. Vasakronan kommer att investera cirka 1.2 miljarder kronor i Frösunda genom denna affär. Vasakronan köper av Systembolaget fastigheten Styrpinnen 15 i en bolagsaffär där priset motsvarar en extern marknadsvärdering på cirka 180 Mkr. Fastigheten ligger vid Kungsträdgården i centrala Stockholm och har cirka 3 500 kvm lokalyta. Cirka 50 procent av fastigheten är för närvarande uthyrd. Hittills har delar av huset ingått i Systembolagets huvudkontor. Genom personalrationaliseringar och förtätningar kan nu huvudkontoret helt inrymmas i grannfastigheten på Kungsträdgårdsgatan 14.


– Genom affären med JM kan vi förstärka vår marknadsposition på kontorsfastigheter i Frösunda, kommenterar Håkan Bryngelson, vd i Vasakronan. Moderna fastigheter i attraktiva lägen är mycket intressant för lokalhyresmarknaden.
– Samtidigt kan vi avyttra bostadsbyggrätter som vi utvecklar på Järvafältet.
– I affären med Systembolaget förvärvar vi en centralt belägen fastighet som blir ett bra komplement till vår starka fastighetsportfölj i Stockholms city.För vidare information vv kontakta
Håkan Bryngelson, vd, 08-783 21 05
Leif Garph, vice vd och chef region Stockholm, 08-783 23 05
Bengt Möller, informationsdirektör, 08-783 21 09


Mer information om Järvastaden finns på www.jarvastaden.se