Vasakronan hyr ut till SBC i miljösmart fastighet på Vasagatan 7


Ny hyresgäst i Vasakronans fastighet kv Pennfäktaren, som nu renoveras, blir SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Kontraktet omfattar 2 600 kvadratmeter och inflyttning sker i december 2009.


Vasagatan 7 är ett av Vasakronans stora ombyggnadsprojekt med en tydlig miljöprofil. Med den senaste miljötekniken förvandlas en befintlig cityfastighet byggd på 1970-talet till ett modernt miljösmart hus i allra bästa läge. Uttjänta installationer byts ut och effektiv teknik byggs in. Efter ombyggnaden har husets energianvändning mer än halverats.

Bland miljöåtgärderna märks solfångare på taket för att producera komfortkyla och tappvarmvatten samt sedumtak som fångar upp luftföroreningar och regnvatten. Ventilations- och klimatsystemen är behovsstyrda och belysningen är närvarostyrd. Byggnaden kommer att miljöklassas enligt flera olika certifieringssystem, bland annat LEED, Green Building enligt EU och det svenska systemet Miljöklassad Byggnad.

Fastigheten kommer att rymma ca 13 000 kvm kontors- och butikslokaler som är klara för inflyttning i slutet av 2009. Investeringen uppgår till ca 250 mkr.

– Vi är övertygade om att miljöfrågorna spelar en allt viktigare roll för våra kunder och är glada över att kunna erbjuda marknaden en allt igenom miljösmart fastighet i ett mycket centralt läge, säger Sven-Göran Svensson, Vasakronans regionchef i Stockholm.

Vasakronan äger och förvaltar 116 fastigheter i Stockholm med ett marknadsvärde på ca
47 miljarder kronor.

Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, har en rikstäckande verksamhet med kontor på sex orter i landet. Verksamhet bedrivs inom affärsområdena förvaltningstjänster, inom moderbolaget SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, och projektutveckling för SBCs bosparare inom dotterbolaget SBC Mark AB.

Hyresgästombud har varit Struktur.För mer information, kontakta:


Sven Göran Svensson
Regionchef Vasakronan Stockholm                 
Tel: 08 – 566 206 01


Åsa Lange
Affärsområdeschef Vasakronan
Tel 08- 782 03 64


Helena Skåntorp
VD Sveriges BostadsrättsCentrum
Tel: 08 – 501 150 02