Vasakronan hyr ut hela kv Bremen till Länsrätten


Vasakronan har tecknat avtal med Domstolsverket om att hyra ut hela kvarteret Bremen på Tegeluddsvägen i Stockholm till Länsrätten.


Fastigheten Bremen 3 är belägen utmed Tegeluddsvägen på Gärdet. Fastigheten som tidigare bland andra haft Philips och Fortum som hyresgäster är på cirka 21 000 kvadratmeter kontor och är i 16 plan.


Avtal på femton år
Vasakronan har tecknat ett femtonårsavtal med Domstolsverket och inflyttning kommer efter renovering av fastigheten att ske under 2006. Förhyrningen är ett led i riksdagens beslut om ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden innebärande bl a att överklagande av Migrationsverkets beslut skall ske till länsrätt i stället för till Utlänningsnämnden.


– Vi välkomnar Länsrätten som hyresgäster till kv Bremen på Gärdet, säger Leif Garph, vice vd och chef region Stockholm. Fastigheten har mycket bra kommunikationer och efter renovering kommer Länsrätten att få moderna effektiva kontor samt domstolssalar och allmänna ytor väl anpassade till Länsrättens nuvarande och nya uppgifter.
– Detta är Vasakronans enskilt största nyuthyrning. Totalt har Vasakronan nyuthyrt drygt 80 000 kvadratmeter under det första halvåret 2005.


Vasakronan är en av de största aktörerna på kontorsfastigheter i Stockholms innerstad. Kundstrukturen är en blandning av privata och offentliga kontorshyresgäster. Vasakronan har 43 fastigheter i Stockholms innerstad med drygt 600 000 kvm lokalarea. De mest kända fastigheterna är fyra av Hötorgshusen, Garnisonen och Sverigehuset.För vidare information vv kontakta


Leif Garph, vice vd och chef region Stockholm   08-783 23 05
Jonas Lindgren, marknadsområdeschef  Stockholm Öster  08-783 23 48
Bengt Möller, informationsdirektör     08-783 21 09