Vasakronan hyr ut 3 200 kvm till neXus på Telefonplan

Vasakronan hyr ut 3 200 kvm till neXus på Telefonplan

Vasakronan har tecknat avtal med neXus om 3 200 kvadratmeter kontor och produktionslokaler i Telefonfabriken på Telefonplan utanför Stockholm. neXus blir granne med Försäkringskassan som hyr knappt 25 000 kvadratmeter i samma byggnad. Det ger en uthyrningsgrad om 90 procent.

Telefonfabriken har genomgått en omfattande renovering motsvarande en investeringsvolym om 320 mkr. Det är cirka 32 000 kvadratmeter industrihistoria som under det senaste året varsamt har omvandlats till att rymma moderna kontorslokaler. I januari 2014 flyttade Försäkringskassan in i en aktivitetsbaserad kontorslösning. Nu hyr även neXus, en ledande internationell leverantör av identitet- och accesshantering, 3 200 kvadratmeter i ett femårigt avtal.

Ronald Bäckrud är chef region Stockholm:

– Vi märker en ökad efterfrågan på anpassningsbara lokaler och bra arbetsmiljöer i närförorter med bra kommunikationer. Utvecklingen av Telefonfabriken är ett utmärkt exempel på hur vi jobbar med fastighetsutveckling för att möta denna efterfrågan. Att vi på kort tid har nått en uthyrningsgrad på 90 procent i byggnaden är ett bevis för att vi tänkt rätt i projektet.

Cirka 4 000 personer bor eller arbetar på Telefonplan och området fortsätter att växa. Vasakronan har sedan förvärvet av Telefonplan år 2000 renoverat de gamla industrilokalerna med funkiskaraktär, till moderna och flexibla kontorslokaler, samt utvecklat nya bostäder i området. Nya verksamheter har etablerat sig parallellt med att Ericsson lämnat området och efterfrågan på lokaler och nya bostäder i området har blivit allt större.

– Telefonfabriken är för tillfället vårt största pågående projekt på Telefonplan. Men vi har även påbörjat ett detaljplanearbete för att se hur vi bäst kan bygga mer bostäder i området, avslutar Ronald Bäckrud.

Med uthyrningen till neXus är uthyrningsgraden för hela Telefonplan 93 procent.
För mer information, vänligen kontakta:

Ronald Bäckrud
Chef region Stockholm
Tel: 070-968 16 90
E-post: ronald.backrud@vasakronan.se  

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media