Vasakronan hyr ut 2 300 kvm till Hemköp och realiserar delar av vision Dragarbrunn i Uppsala

Vasakronan har en tydlig vision för utvecklingen av kvarteren runt Dragarbrunnsgatan i centrala Uppsala. Med uthyrningen till Hemköp går startskottet för vitaliseringen av Svavagallerian – en betydande del av visionen.

I visionen för området finns en uttalad ambition att förädla och utveckla kvarteren. Som en del i detta satsar därför Vasakronan på att göra Svava till en plats för handel och där mötet mellan människor ska ges större utrymme.

-Som stor fastighetsägare i området vill vi med vår gedigna kunskap om fastigheter och stadsutveckling bidra till att Uppsalas stadskärna blir en levande och attraktiv mötes- och handelsplats, säger Jan-Erik Hellman, fastighetschef på Vasakronan. Miljön runt Dragarbrunn ska vara en miljö där människor trivs och vill vistas.

Flytten av Hemköp från Stora Torget till Svava blir startskottet för utvecklingen av Svava som skall bli en destination med inriktning på mat. Ett tiotal aktörer, inklusive en ”food court” kommer att komplettera etableringen av Hemköp.

-Svava bidrar till att skapa ett sammanhållet stadslandskap där vi binder samman Resecentrum och Kungsgatan med Dragarbrunnsgatan, säger Jan-Erik. Därför är det av intresse att levandegöra gallerian i ännu större utsträckning än idag.

Butiksplanet kommer att vara stängt för ombyggnation från årsskiftet 2010 och under större delen av 2011.

-När dörrarna slås upp till jul 2011 kommer Svava att vara en uppskattad och given destination för alla matintresserade Uppsalabor och besökare, avslutar Jan-Erik.
Utvecklingen av Dragarbrunn sker i samarbete med andra fastighetsägare och Uppsala
kommun.


För mer information, vänligen kontakta:

Jan-Erik Hellman
Fastighetschef, Vasakronan
Tel: 018-489 20 20
E-post: jan-erik.hellman@vasakronan.se