Vasakronan har Sveriges första LEED-certifierade fastighet

Som första fastighet i Sverige har Vasakronans fastighet Pennfäktaren på Vasagatan 7 i Stockholm pre-certifierats på guldnivå enligt LEED. LEED är ett internationellt etablerat miljöcertifieringssystem av byggnader och bedömer bland annat energianvändning, inomhusklimat, användning av återvunnet och närproducerat material och innovation i design.


Kvarteret Pennfäktaren på Vasagatan är ett av Vasakronans största ombyggnadsprojekt med en tydlig miljöprofil. En befintlig cityfastighet från 1970-talet förvandlas till ett modernt, hållbart hus utrustat med den senaste miljötekniken. Uttjänta installationer byts ut och genomgående effektiv teknik byggs in för att kraftigt minska husets energianvändning, som efter ombyggnaden kommer att mer än halveras.
– Vi är mycket stolta över att vårt ombyggnadprojekt har nått de högt ställda krav som ställs i en LEED- certifiering, säger Vasakronans vd Fredrik Wirdenius. Det är ett internationellt etablerat system med tydliga styrparametrar som driver utvecklingen mot långsiktigt hållbara lösningar i både nyproduktion och befintliga hus.

Bland miljösatsningarna märks solfångare som finns på taket för att tillverka komfortkyla och tappvarmvatten samt sedumtak som fångar upp luftföroreningar och regnvatten. Ventilations- och klimatsystem är behovsstyrda och belysningen är närvarostyrd. Fastigheten kommer att rymma ca 13 000 kvm kontors- och butikslokaler som är klara för inflyttning i slutet av 2009.

– Det är oerhört positivt att långtgående miljöhänsyn inom bygg- och fastighetsbranschen vinner terräng världen över eftersom det är en förutsättning för hållbar utveckling, säger Tim McEnery, vice ordförande för Internationella programmet, US Green Building Council. Vasakronan arbetar engagerat för att förbättra befintliga fastigheter i en hållbar riktning och vi gratulerar dem till att ha den första LEED-certifierade fastigheten i Sverige.


Vasakronan arbetar konsekvent med miljöfrågorna sedan många år och är klimatneutrala samt har en värmeenergianvändning som ligger 26 procent under riksgenomsnittet för lokaler.För mer information, vänligen kontakta: 

Fredrik Wirdenius
VD Vasakronan
Tel: 08 – 566 206 01 


Anna Denell
Utvecklings- och miljöchef Vasakronan
Tel: 08 – 566 205 81Fakta om LEED


LEED – Leadership in Energy and Environmental Design – är ett av världens ledande tredjepartssystem för miljöcertifiering av byggnader och bedömer bland annat energianvändning, inomhusklimat, användning av återvunnet och närproducerat material och innovation i design. Byggnadens läge och tillgång till allmänna kommunikationer och serviceutbud ingår också i bedömningen.


LEED används idag i cirka 114 länder och är framtaget av den oberoende organisationen US Green Building Council. Till skillnad från många andra märkningssystem bedömer LEED hela miljö-/hållbarhetsaspekten av en byggnad. Syftet är att främja en hållbar utveckling och sätta en standard för vad som kännetecknar en ”grön byggnad”.


Läs mer på www.usgbc.org


Exempel på företag med verksamhet i LEED-certifierade fastigheter globalt:

Microsoft
Google
IBM
Nokia
Marriot
McDonald´s
Starbucks
Coca Cola
Colgate
Nike
GE
ABB
Nordea
ABN-Amro
Ernst & Young
British Petroleum
Accenture
Adobe
Intel