Vasakronan har mest nöjda kunder i fastighetsbranschen – etta i NKI, Nöjd Kund Index

I fastighetsbranschens egen NöjdKundIndex-mätning, Fastighetsbarometern, kom Vasakronan på första plats. Vasakronan har tillhört de ledande sedan tävlingen startade 1995 och har vunnit 6 gånger. Resultatet för 2007 blev en ytterligare förbättring från index 79 till 81.


 Tvåa blev Hufvudstaden med NKI 78 och på delad tredjeplats kom Castellum och det kommunala fastighetsbolaget KIFAB med NKI 77.
 

– Jag är stolt och mycket glad att vi vunnit denna tävling igen, säger en mycket nöjd Håkan Bryngelson, vd på Vasakronan. Alla medarbetare har jobbat intensivt tillsammans och det är ett starkt teamwork mellan fastighetsförvaltningen och Vasakronan Service Partner som lagt grunden för denna seger.
– Vi har ökat i princip på alla de olika mätparametrarna som ingår i NKI och ligger i topp på nio av tio.
NKI är hyresgästernas betyg på hur nöjda de är totalt sett med sin hyresvärd. Det baseras på ett antal frågor om bland annat lokalernas läge, felanmälan, service, anpassning, företages image, lokalens status, klagomålshantering, miljöhänsyn, pris/värde för lokalen samt inomhusklimatet. Områden som framförallt påverkar hyresgästernas nöjdhet och lojalitet är företagets image, servicen till hyresgästerna samt företagets förmåga att anpassa sina lokaler till hyresgästerna.


– Vår utgångspunkt är att arbetsplatsen är mycket viktigt för ett företags resultat. Trivs medarbetarna bidrar de aktivt till utvecklingen. Därför erbjuder Vasakronan arbetsplatser där människor kan trivas och verka på bästa sätt.


Deltagarna i undersökningen tillhör de största fastighetsbolagen. Det är konsultföretaget CFI Group som tillsammans med Fastighetsägarna Sverige gör undersökningen om hur kontorshyresgäster uppfattar sin hyresvärd. Enkäten startade 1995. Syftet är att finna sambanden mellan kvalitetsförbättringar och kundlojalitet.


För vidare information vänligen kontakta
Håkan Bryngelson, VD    tfn 08-783 21 05
Bengt Möller, informationsdirektör   tfn 08-783 21 09