Vasakronan först med gröna hyresavtal

Sveriges första gröna hyresavtal har tecknats med Logica i Nacka Strand. Från och med den 1 mars erbjuder Vasakronan gröna hyresavtal till alla sina kunder.


Det gröna hyresavtalet innebär ett åtagande från både hyresvärd och hyresgäst att vidta en mängd olika konkreta åtgärder. Det handlar om att minska energianvändningen, få en riktig avfallshantering och att göra rätt materialval samt ha större återvinningsgrad vid ombyggnader. Dessutom förbinder sig hyresgästen att bara använda grön el i sina lokaler.


– I många andra länder, t.ex. England och Australien blir gröna hyresavtal allt vanligare. Som branschledare i Sverige känner vi ett ansvar för att se till att det blir så även här. Vi hoppas att det ska bli en ny branschstandard och att alla hyresgäster, oavsett hyresvärd, får den här möjligheten, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Logica hyr lokaler av Vasakronan i Nacka Strand och är först ut att teckna det gröna avtalet.


– När vi fick frågan om vi ville teckna ett grönt avtal var det inget svårt beslut. Vi jobbar med miljöfrågor på bred front och certifierade oss enligt ISO 14001 förra året. Självklart omfattar miljöarbetet även våra lokaler. Vi har under lång tid haft en dialog med Vasakronan kring möjligheterna att minska vår miljöbelastning. Med det gröna hyresavtalet har vi nu tillsammans formaliserat vad vi ska göra inom det området för att nå konkreta resultat, säger Cecilia Pfannenstill, miljöchef på Logica.


Enligt Energimyndigheten står lokaler och bostäder för cirka 40 procent av energianvändningen i Sverige. En stor del är energi för uppvärmning av lokaler. De gröna hyresavtalen ger både hyresgästen och hyresvärden ett ekonomiskt incitament att spara energi. Något som inte funnits tidigare med traditionella bränsleklausuler.


I Vasakronans lokaler rör sig varje dag ca 180 000 människor. Hur de använder lokalerna har en stor inverkan på fastigheternas totala miljöbelastning. En tioprocentig minskning av energianvändningen i Vasakronans bestånd skulle motsvara uppvärmningen av 3 000 villor.


Vasakronan är klimatneutralt och använder endast koldioxidneutral fjärrvärme respektive el från vatten-, vind- och biokraft.För mer information, vänligen kontakta: 

Anna Denell
Chef utveckling och miljö Vasakronan
Tel: 08-566 205 81
E-post: anna.denell@vasakronan.se 


Peter Östman
Kommunikationschef Vasakronan
Tel: 08-566 205 60
E-post: peter.ostman@vasakronan.se