Vasakronan förbättrar villkoren för långivarna

Vasakronan förbättrar villkoren för långivarna

                         
Vasakronan inför en klausul i alla låneavtal som ger långivarna rätt att begära förtida återbetalning av lån om svenska statens ägarandel skulle understiga 51 procent. Vasakronan kommer att avveckla sin rating hos Standard & Poor´s och erbjuder därför återköp av obligationer.


Vasakronans upplåning som uppgår till cirka 15 miljarder kronor sker huvudsakligen på den svenska  kapitalmarknaden. Kreditbetyget från Standard & Poor´s är BBB, stable outlook.


En klausul som stärker långivarnas rättigheter införs i alla låneavtal, inklusive bankfinansiering. Klausulen innebär att långivare har rätt att begära förtida återbetalning av lån om svenska statens ägarandel skulle understiga 51 procent.


Vasakronan ägs till 100 procent av svenska staten. Den svenska statens långsiktiga ambition med ägandet i Vasakronan är att stödja företagets utveckling för att skapa bästa möjliga värdeutveckling.


– Vi gör bedömningen att villkorsändringen stärker långivarnas ställning och flexibilitet vilket borde uppfattas positivt bland våra långivare. Införandet av ägarklausulen beror inte på att ägaren förmedlat någon förändring i sin syn på Vasakronan, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan.


När ägarklausulen är införd i alla låneavtal kommer Vasakronan att avveckla sin rating hos Standard & Poor´s, vilket beräknas ske i mars 2005. Kapitalmarknaden kommer även i framtiden att vara den viktigaste finansieringskällan.


– Införandet av en ägarklausul kommer inte medföra en högre rating från Standard and Poor´s. Vår bedömning är att långivarnas stärkta rättigheter inte  framgår om Vasakronan skulle behålla sin rating, kommenterar Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör i Vasakronan.


Vasakronan kommer under perioden 16 – 30 november, 2004 att erbjuda återköp av utestående MTN obligationer, med avslutsdag den 30 november. Syftet är att ge de  investerare som inte har möjlighet att placera i obligationer utan rating ett tillfälle att sälja tillbaka dessa obligationer.


Vasakronan informerar innehavare av MTN-obligationer direkt om förändringen via VPC. En presentation kommer även att hållas måndagen den 15 november kl 12.00 på Operaterassen. Anmälan sker på 08-783 21 29 eller anette.holmberg@vasakronan.se.


Kontaktpersoner:
Håkan Bryngelson, verkställande direktör, 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör, 08-783 21 12
Anna Styrud, finanschef, 08-783 21 24
Bengt Möller, informationsdirektör, 08-783 21 09