Vasakronan får Stockholms Handelskammares stadsmiljöpris 2011

Handelskammaren belönar årligen projekt som förskönar eller förbättrar Stockholms stadsmiljö, något man anser att förskolan Paletten på Telefonplan utan tvekan bidrar till. Byggnaden ägs av Vasakronan, är ritad av Tham & Videgård Arkitekter och förskolan drivs av Stockholms stad.

I juryns motivering står det: ”Ingen som ser denna gula snurr i kanten av L M Ericssons fabrik vid Telefonplan kan låta bli att bli glad. Glädjen har många orsaker: Med sin charmigt befriande arkitektur har arkitekterna Tham & Videgård skapat en intelligent och effektiv byggnad som står vackert mot 40-talets strama bruksmiljö. Glad blir man också över den kompetens som beställaren, Vasakronan, visat genom hela processen. Och att det finns stadsdelsförvaltningar som blickar framåt.”

Bygget av Paletten är unikt därför att det genomförts i ett tätt samarbete mellan Vasakronan, utövarna (Hägersten Liljeholmens Stadsdelsförvaltning), pedagogerna på förskolan, arkitekterna och i produktionsfasen tillsammans med entreprenadföretaget.

Renée Myrland, projektledare på Vasakronan kommenterar projektet;

– Det här var ett speciellt projekt där vi var tvungna att ta hänsyn till ett antal aspekter utöver de vanliga. Förutom ett utmanande verksamhetsprogram och en speciell gestaltning ville vi skapa en långsiktigt hållbar och energieffektiv byggnad . Dessutom förkortades tiden vi fick på oss för produktion, och vi drabbades av en mycket regnig höst och snörik vinter. Trots detta präglades processen av engagemang, dynamik och en positiv attityd hos alla inblandade, från programstart till dess att barnen var på plats.  Ett sånt här erkännande inspirerar verkligen!

I motiveringen pekar juryn på betydelsen av projekt som stärker ytterstaden som livsmiljö. ”Telefonplans attraktionskraft är ett bevis på att innerstaden inte är det enda som gäller i Stockholm.”

– Telefonplan är ett dynamiskt område som attraherar många företag och människor, och vi ser en tydlig och ökad efterfrågan på lokaler i södra Storstockholm. Sedan Vasakronan köpte området av Ericsson år 2000, har området genomgått en stor förvandling. Vi har hyrt ut 70 000 kvadratmeter och för närvarande har 115 företag valt Telefonplan som plats för sin verksamhet. Stadsmiljöpriset ser jag som ytterligare ett kvitto på de södra närförorternas attraktionskraft, avslutar Fredrik Wirdenius, Vasakronans vd.

Priset delas av Vasakronan, Tham & Videgård Arkitekter och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

För mer information, vänligen kontakta:


Renée Myrland
Projektledare 
Tel: 08-566 205 73
E-post: renee.myrland@vasakronan.se
Fredrik Wirdenius
vd Vasakronan
Tel: 08-566 205 10
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se