Vasakronan får pris för årsredovisning 2003

Vasakronan får pris för årsredovisning 2003

Vasakronans årsredovisning för 2003 är bäst bland de onoterade fastighetsbolagen! Enligt tidningen Fastighetsvärlden har Vasakronan bästa analys- och informationsinnehåll.


I bedömningen ingick 29 företag, både noterade och onoterade. Kriterierna är bland annat utförande, prognos/framtidsbedömning, beskrivning av marknaden och det egna beståndet, känslighets- och riskanalys, finansiering, kunder och vakanser.


– Det är väldigt roligt att vi återigen belönas för vår höga ambitionsnivå med den ekonomiska informationen, säger informationschef Bengt Möller. Den här gången har vi försökt att vara ännu mer öppna och tydliga.
– Nya avsnitt finns som åskådliggör Vasakronans kunder och en analys av portföljrisken i Vasakronans fastighetsportfölj. Dessutom är noterna ännu tydligare och avsnittet om ägarstyrning är utökat.


Ur motiveringen:
”Det är bara att bocka och buga för Vasakronan som gör det i år igen. Segern är ytterst välförtjänt; trots extremt höga betyg flera år i rad så fortsätter man att putsa på de små vita fläckar som finns…bolaget är mycket nära att få full poäng rakt igenom.


Bland det som förbättrats ytterligare märks främst avsnittet om ägande, där statens roll och intentioner belyses så gott detta nu går…Vi skulle gärna få ytterligare information om kunder och konkurrenter, och de avsnitt av benchmarking som finns här och där borde kunna byggas ut mer. Exempelvis skulle finansieringsavsnittet kunna kompletteras med en jämförelse med andra bolag.”


Resultat analys- och informationsinnehåll:
Onoterade:
Vasakronan 53 poäng
Stockholmshem 48
Akademiska Hus 44
Svenska Bostäder 44
AP-fastigheter 41


Noterade:
Wallenstam 45 poäng
Pandox 43
Capona 41
Castellum 41
Hufvudstaden 37


Bästa redovisning


Pris för Bästa Redovisning delades ut av Fastighetsvärlden, Öhrlings Pricewaterhouse och Handelsbanken Capital Markets.
Vinnare blev Drott. Övriga nominerade var AP-Fastigheter, Brinova samt Förvaltnings AB Framtiden.