Vasakronan får byggnadsminnespris

Vasakronan får byggnadsminnespris

Vasakronan får byggnadsminnespris för om- och tillbyggnaden av Fryshuset vid Fiskhamnen i Göteborg.


”På ett föredömligt sätt visar projektet hur en gammal byggnad kan få nytt liv. Fryshusets förvandling har mycket skickligt balanserats mellan det gamla originalutförandet och de nya tilläggen”.


Så lyder motiveringen till Göteborgs kommuns årliga byggnadsminnespris som delas ut med pompa och ståt vid jul varje år. Vasakronan köpte fastigheten 2001.


Landmärke
– Huset, ett gammalt fryshus, var och är ett landmärke vid inloppet till Göteborgs hamn och området var själva vaggan för Göteborgs fiskerinäring när den var som starkast, berättar Roddy Carlsson, marknadsområdeschef för Göteborg Gullbergsvass, som tillsammans med ekonomichef Elvy Molander fick ta emot priset.


Under flera år var huset tillhåll för olika verksamheter som paintboll och replokaler för musikgrupper och det fanns även ett antal lägenheter.
Under 1998 kom dåvarande fastighetsägare överens med Flygfältsbyrån om ett hyreskontrakt. I samband med det startade ombyggnadsarbetet. Fastigheten tillbyggdes och renoverades för ca 175 Mkr. Projektet blev klart under 2003.


Sevärt kontor
Den ursprungliga huskroppen har bevarats, och en tillbyggnad på ett par våningar har gjorts. Idag är Fryshuset förmodligen ett av Göteborgs mest sevärda kontor. Höga glaspartier i framförallt de gemensamma utrymmena ger en fin utsikt bl a mot hamninloppet.


– Man kan väl säga byggnaden har gått från fryshus till en sunkig nergången byggnad till en toppmodern kontorsfastighet, menar Roddy Carlsson.


Idag pågår diskussioner om vad som skall hända med det som i Göteborg kallas södra älvstranden. Idéer finns om att bygga bostäder och kontor utmed älvstråket, varpå läget för Fryshuset på sikt kommer att bli än bättre.
Största hyresgäster är Flygfältsbyrån, Senab samt Organon.