Vasakronan deltar i Miljöforum

Utsläpp – tema på Miljöforum


Vaskronan är genom miljönätverket BLICC en av deltagarna i årets Miljöforum i Linköping den 1-2 september. Temat är Utsläpp – vart är vi på väg?


Miljöforum har efter två år blivit etablerad som en nationell mötesplats för breda målgrupper inom miljöområdet. Här samlas representanter från offentlig verksamhet, forskning, näringsliv och intresseorganisationer för att lyfta fram aktuella och viktiga frågor inom miljöområdet.
Årets tema för konferensen är ”Utsläpp – vart är vi på väg? Tillstånd, ambitioner och incitament.”

Konferensen behandlar utsläpp både i luft och vatten. Naturligtvis står koldioxid i centrum, men en rad andra ämnen kommer också att belysas.
Arrangörer är SMHI, Mistra, BLICC, Norrköpings kommun, Länsstyrelsen i Östergötland och Naturvårdsverket.


Anmälan till konferensen kan göras bland annat på Miljöforums hemsida.
www.smhi.se/miljoforum