Vasakronan deltar i Earth Hour 2011

Earth hour är en global manifestation på initiativ av Världsnaturfonden WWF. Syftet är bland annat att uppmärksamma klimatfrågan.

Lördagen den 26 mars mellan klockan 20.30 och 21.30 släcker vi ner belysningen så mycket vi kan (och får) i våra egna kontor samt i Kista Science Tower, Hötorgshusen och Norrtullpalatset. I Göteborg satsar vi på att hålla Lilla Bommen nedsläckt. Och i Malmösläcker vi fastigheten Bylgia.

Earth Hour är en global klimatmanifestation där städer, företag, organisationer och privatpersoner över hela världen släcker ned belysningen under en timme. Syftet är att genom en gemensam handling skapa uppmärksamhet kring miljö och energi.

Genom att delta i Earth Hour vill vi på Vasakronan visa att vi ständigt har miljöfrågan i fokus. Vi vill inspirera och skapa reflektion kring vad var och en av oss kan göra i vardagen för att minska energianvändningen. Det är en kraftfull symbolhandling som visar att vi kan åstadkomma stora förändringar genom relativt små medel.

Det blev nytt globalt rekord för världens största klimatmanifestation Earth Hour 2010. Totalt deltog 128 länder och 4 616 städer i alla världsdelar. Varannan svensk släckte ljuset och en stor framgång var att 209 svenska städer och kommuner deltog, en ökning med 40 procent jämfört med 2009. Hur blir det i år? www.wwf.se/earthhour