Vasakronan bygger ut Polishuset i Göteborg för drygt 660 Mkr

Vasakronan bygger ut Polishuset i Göteborg för drygt 660 Mkr

Vasakronan kommer att bygga ut Polishuset på Ernst Frontells plats i Göteborg med cirka 30 000 kvm varav 15 000 kvm under mark. Totalt blir Polishuset med denna utbyggnad drygt 55 000 kvm. Genom utbyggnaden kan Polisens och Åklagarmyndighetens framtida lokalbehov mötas samtidigt som Kriminalvårdsmyndigheten verksamhet säkerställes.


Ett långsiktigt hyresavtal har tecknats med Polisen.
Kriminalvårdsmyndigheten har sedan tidigare ett längre hyresavtal och en utökning dessa lokaler planeras.
Lokaler för Åklagarmyndigheten planeras också i fastigheten.


– Polishuset är uppfört på 1960-talet och är i stort behov av anpassning och tillbyggnad för att möta Polisens framtida lokalbehov, kommenterar Rolf Åkerman, regionchef för Vasakronan i Göteborg. Vi ser fram emot ett fortsatt långsiktigt samarbete med Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvårdsmyndigheten. 


Vasakronan är den största aktören på kontorsfastigheter i centrala Göteborg. Kundstrukturen är en blandning av privata och offentliga kontorshyresgäster. Vasakronan har 27 fastigheter i Göteborg med cirka 300 000 kvadratmeter lokalarea. De mest kända fastigheterna är Lilla Bommen, del av Östra Nordstaden och Polishuset.


För vidare information vv kontakta


Rolf Åkerman, regionchef Göteborg: 031-725 56 11
Bengt Möller, informationsdirektör: 08-783 21 09