Vasakronan bygger kontorshus i Frösunda

2012-04-17

Det är Vasakronans kontorshus i kv. Rosenborg 1 och 2 i Frösunda som nu får sällskap av ett tredje, Rosenborg 3. Byggnaden kommer att omfatta 9 000 kvadratmeter kontor och vid projektstart är det klart att JM och Cramo hyr totalt 4 500 kvadratmeter. 

Frösunda i Solna befinner sig i snabb utveckling. Med framväxten av nya Friends Arena, Mall of Scandinavia och ytterligare förbättrad kollektivtrafik har området på kort tid vuxit sig starkt som både bostads- och kontorsområde. På den ena sidan har en stadsmässig bebyggelse vuxit fram med en blandning av bostäder, skolor och service. På den andra sidan, med fasader vända mot E4 och Hagaparken, ligger kontorsfastigheter i bästa pendlar- och skyltläge.

JM AB hyr redan idag hela det befintliga kontorshuset i kv. Rosenborg 2 av Vasakronan. Nu utökar man med ytterligare 1 000 kvadratmeter i Rosenborg 3. JM Entreprenad AB, ett helägt dotterbolag till JM AB, flyttar sin verksamhet från Stadshagen och hyr cirka 2 000 kvadratmeter. Cramo flyttar från Kista och får ett eget våningsplan om 1 600 kvadratmeter. Det ger en total uthyrningsgrad vid projektstart på drygt 50 procent.

Johan Einarsson är projektutvecklare på Vasakronan:

-Att få bidra till utvecklingen av Norra Frösunda på det här viset med ett nytt kontorshus där en stor del av arean redan är förtecknad känns naturligtvis jätteroligt. Inom samma fastighet finns dessutom ett systerhus, Rosenborg 4, om cirka 9 000 kvadratmeter planerat. När det är uppfört så kommer vi att ha slutfört utvecklingen av kvarteret.

Efterfrågan på moderna kontor i attraktiva lägen ökar ständigt och Vasakronan arbetar kontinuerligt med en föryngring av beståndet.

Per Thiberg är chef för fastighetsutveckling:

-Fastighetsutveckling är en betydande del av vår affär och för närvarande driver vi fastighetsprojekt i Stockholm motsvarande en investering om cirka 1, 6 mdkr. Utöver den utvecklingspotential vi ser i befintliga fastigheter så har vi också tillgång till ett antal attraktiva byggrätter, Rosenborg 3 och 4 är exempel på sådana.

JM Entreprenad AB har upphandlats som totalentreprenör för att uppföra byggnaden och byggstarten är omedelbar. Vasakronan har fortsatt hög miljöambition och att bygga miljöklassat är standard. För Rosenborg 3 är siktet inställt på miljöcertifiering enligt LEED Platinum. Byggnaden beräknas stå klar för inflyttning i början av 2014.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Thiberg
Chef fastighetsutveckling och uthyrning
Tel: 070-211 91 92
E-post:
per.thiberg@vasakronan.se

Johan Einarsson
Projektutvecklare
Tel: 070-422 66 60
E-post: johan.einarsson@vasakronan.se     

Dokument och länkar

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till drygt 82 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 216 fastigheter med en total area om cirka 2,8 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se