Vasakronan avyttrar bostadsfastigheter för 245 mkr

Vasakronan säljer fastigheterna Sicklaön 140:7, 142:1 och 143:1 belägna i Ekudden intill Järla Sjö i Nacka. Köpare är bostadsrättsföreningen Sicklaöarna.

I försäljningen ingår tre flerbostadshus uppförda mellan 1950 och 1957. Byggnaderna består av 10-11 våningar samt källare och totalt inrymmer fastigheterna 173 lägenheter. Föreningen tillträdde fastigheten den 3 februari.

Vasakronan fokuserar på attraktiva kontor och butiker och sålde i somras huvuddelen av sina bostäder genom försäljningen av Bostadsaktiebolaget Dombron. Försäljningen av Sicklaön 140:7,142:1 och 143:1 är en naturlig fortsättning i det arbetet.

– Vår ambition är att fokusera våra resurser på kommersiella fastigheter i de mest attraktiva lägena. Med försäljningen av fastigheterna i Ekudden fortsätter vi att skärpa vår profil och renodla beståndet, säger Lars Johnsson, chef fastighetsinvesteringar på Vasakronan.

Catella har varit Vasakronans rådgivare i affären.För mer information, vänligen kontakta:
Lars Johnsson
Vice vd och chef fastighetsinvesteringar
Tel: 08-566 205 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se

Staffan Arwidi
Investment Manager
Tel: 08-566 205 34
E-post: staffan.arwidi@vasakronan.se