Uthyrningarna ökar.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 1 november, 2005

  • Periodens resultat efter skatt: 1 693 Mkr (846 Mkr).
  • Periodens resultat före skatt, exklusive realiserad och orealiserad värdeförändring samt avskrivning: 957 Mkr (1 083 Mkr).
  • Hyresintäkterna för perioden: 2 239 Mkr (2 493 Mkr). För ett mellan åren jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med 1 procent.
  • Den ekonomiska uthyrningsgraden vid periodens utgång: 92 procent (92 procent).
  • Driftnettot för perioden: 1 472 Mkr (1 611 Mkr). För ett mellan åren jämförbart bestånd minskade driftnettot med 1 procent.

AP Fastigheter uppvisar ett resultat efter skatt för perioden januari till september 2005 på 1 693 Mkr jämfört med 846 Mkr motsvarande period föregående år. Skillnaden i resultat förklaras till största del av orealiserade värdeförändringar som ingår i resultatet med 988 Mkr (46 Mkr).

– Resultatet är starkt och vi ser nu att uthyrningsgraden börjar vända uppåt från något lägre nivåer tidigare under året, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter. Vi har under perioden gjort ett antal större uthyrningar, bland annat till WM-data som samlar 1 400 medarbetare i Nacka Strand. Därmed kommer drygt 5 000 personer att ha sin arbetsplats i Nacka Strand fortsätter Per-Håkan Westin.Pressmeddelande 20051101.pdf