Tydlig återhämtning på hyresmarknaden i Stockholms innerstad.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 22 december, 2004

AP Fastigheters vakansgrad i Stockholm city är idag nere på fyra procent. Avtal tecknas på hyresnivåer mellan 3 400 – 3 900 kr per kvadratmeter. Även i närområdena börjar det ta fart. I kvarteret Lyckan på Lindhagensgatan tecknade Arla i dagarna avtal med AP Fastigheter om 10 000 kvm.

– Det har varit en bra höst för oss, särskilt i Stockholm city, nu senast med uthyrningen till CB Richard Ellis på Regeringsgatan. Men vi ser också att våra så kallade konceptområden är intressanta på hyresmarknaden, säger Jörgen Olofsson, Affärsområdeschef AP Fastigheter. Att Arla valt Lindhagensgatan har till stor del påverkats av det servicepaket vi kan erbjuda i fastigheterna.

Andra exempel är Nacka Strand där 24 företag har flyttat in under året, motsvarande 7 000 kvm. På Tellus vid Telefonplan etableras också en mängd verksamheter runt Konstfacks nya lokaler på 21 500 kvm. En stadsdel som kommer att vara en viktig del i utvecklingen av södra Stockholm. Bland annat får Stockholms nya designcenter sin hemvist här. I Solna Access och Alviks Strand har avtal tecknats om 5 000 kvm med bland andra Manpower Solutions och Vägverket som nyinflyttade hyresgäster.

– Stockholms utveckling och tillväxt börjar nu ta fart igen, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter. Vi har idag en av branschens högsta uthyrningsgrader men fortfarande finns dock betydande vakanser i Stockholms ytterstad

För mer information, vänligen kontakta:
Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter
Tel: 08-566 20 510 eller 0709-681 510
E-post: per-hakan.westin@apfastigheter.se

Jörgen Olofsson, Affärsområdeschef AP Fastigheter
Tel: 08-566 20 516 eller 0709-681 516
E-post: jorgen.olofsson@apfastigheter.se

 Pressmeddelande 20041222.pdf