Trendforskning utvecklar nya Factory Nacka Strands affärskoncept.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 12 december 2001

 

Nacka Strands Mäss & KonferensCenter fyller tio år och firar jubileet med att byta namn till Factory Nacka Strand.

– Det är tio år sedan vi startade och vi känner att det är dags att gå vidare. Namnet Nacka Strand Mäss & KonferensCenter beskriver inte riktigt det vi gör och står för i dag, säger Factorys chef Maria Alriksson.

Trots sviktande konjunktur är eventmarknaden fortfarande en tillväxtmarknad. Den ökade med 34,4 procent under år 2000 till 1,6 miljarder. En nyligen genomförd marknadsundersökning med marknadschefer på 500 stora företag i Tyskland visar också att eventmarknaden går en lysande framtid till mötes. Bland företagen i Sverige är uppfattningen densamma enligt branschtidningen Eventertains senaste nummer.

Inför omprofileringen vände sig Factory Nacka Strand till trendkonsulten Mathilda Tham. Hennes undersökningar visar att dagens mässform med masskommunikation och storskalighet kommer i allt högre utsträckning att bytas mot mer anpassade mötesplatser som i högre grad främjar relations- och nätverksbyggande.

– Mässan som en passiv cirkulationsplats kommer att få ge vika för interaktion, tydligare affärsfokus och mer privat atmosfär, spår Mathilda Tham. De nya mötesplatserna måste främja och stödja mötet på flera sätt – stimulera visuellt, skapa en kreativ, mer intim atmosfär, bjuda på överraskningar och framförallt vara öppna för många olika sorters möten. Alla sex sinnen ska stimuleras.

– Ett viktigt led i anpassningen till de nya förutsättningarna är att vi bättre ska utnyttja vår originella och genuina miljö, säger Maria Alriksson. Vi ska tydligare framhäva vår fabrikshistoria, vilket gör namnvalet Factory Nacka Strand naturligt. I stället för att tillverka bilar så tillför vi nu idéer som vi förädlar och resultatet blir ett event, en mässa eller en konferens. Mässarrangemangen kommer mer att likna events och våra egna kreativa idéer ska få större utrymme. Vi ska kort sagt bli en idéfabrik – en plats för goda idéer som förstärker mässans och eventets roll som effektiva marknadsföringsverktyg.

 Pressmeddelande 20011212_2.pdf