Telia skriver hyresavtal med AP Fastigheter i Nacka Strand.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 13 januari 2003

Telia har valt Nacka Strand som ett av tre strategiska etableringsområden och förlänger nuvarande kontrakt på Augustendalsvägen i Nacka Strand med sju år. Avtalet är ett av AP Fastigheters största hyresavtal någonsin. Det sjuåriga avtalet omfattar över 46 000 kvm kontorsarea och 19 000 kvm garage och lager.

Telia har suttit i Nacka Strand sedan 1991 och ägde från början fastigheten. Företaget har kommit att förknippas starkt med Nacka Strand och varit mycket aktiva i områdets utveckling, inte minst inom miljöområdet.

– Det känns mycket bra att kunna säkra Telias placering i Nacka Strand ytterligare sju år, säger Bengt Tjäder, t.f. vd på Telia Fastigheter AB. Nacka Strand är ett viktigt område ur strategisk synpunkt och dessutom trivs vi mycket bra här, det är nära city och har samtidigt skärgårdskänsla. Att vi från början ägde fastigheten och varit med om att skapa vårt kontor bidrar också till valet av Nacka Strand som ett av våra strategiska etableringsområden.

I dagsläget planeras ingen ombyggnad av fastigheten men en plan för utbyggnad och effektivisering av lokalerna har tagits fram av AP Fastigheter tillsammans med Telia Fastigheter.

– Telia är en av våra största kunder och viktig för Nacka Strand, säger regionchef Lennart Berg. Ca en femtedel av de 6000 personer som arbetar i Nacka Strand arbetar på Telia. Vi ser positivt på hyresläget i Nacka Strand trots den avvaktande marknad som råder i Stockholm. Tillströmning av nya hyresgäster sker hela tiden.

Pressmeddelande 20030113.pdf