Sveriges femte bästa arbetsgivare

Vasakronan har utsetts till Sveriges femte bästa arbetsgivare 2002 av Great Place to Work Institute, Oxford Research.


Priset, som till största delen bygger på medarbetarundersökningar, delas i år för första gången ut i Sverige. Detta sker i samarbete med Veckans Affärer. Cirka 20 länder deltar. I tävlingen har 68 svenska arbetsgivare, allt från små privata företag till stora koncerner eller företag inom offentlig förvaltning valt att delta.

Modigt i dagens konjunkturläge
– Det är med stort mod dessa företag deltar i en marknad med vikande konjunktur. För två år sedan skulle ingen valt att hoppa av den här tävlingen. Idag är vi i ett annat läge, säger Weje Sandén, chefredaktör för Veckans Affärer. Det är i svåra tider ett företag ställs på prov om det är en bra arbetsgivare eller inte.

Tävlingen baseras till två tredjedelar på en undersökning bland de anställda på företagen. Frågorna handlar om allt från trivsel, förtroende och uppskattning till roliga arbetsuppgifter och möjlighet att påverka sitt arbete.
Den återstående tredjedelen baseras på undersökningar av företaget, som insatser för personalen, hur man medvetet arbetar med personalfrågor, sjukfrånvaro och personalomsättning.

Litet småländskt företag vann
Årets vinnare blev det småländska plastindustriföretaget Fresch med 54 anställda. Tvåa kom mediaföretaget Kanal 5 med 96 anställda och på tredje plats rankade sig IT-konsultföretaget Info Vention. Fyra före Vasakronan hamnade företaget Teknia.

Vasakronan störst bland de fem
Bland de fem företag som rankades högs på listan är Vasakronan det som har flest anställda. 330 peroner arbetar idag på Vasakronan.

– Det känns som ett erkännande eftersom ett stort företag alltid är svårare att hålla ihop, säger Håkan Bryngelson, VD för Vasakronan. Vi har länge och målmedvetet arbetat med tydliga och grundläggande värden.
Delaktighet i företagets utveckling och verksamhet, ständiga förbättringar på individ- och gruppnivå, trivsel och förtroende från både ledningens och de anställdas sida ser Håkan Bryngelson som faktorer som får företagets anställda att trivas.

– Vi försöker också att ständigt lyfta fram och belöna våra anställda, bland annat med ett internt bonussystem som vi ser som ett led i att ständigt förbättra oss.

För vidare information, v v kontakta:
Håkan Bryngelson, VD Vasakronan Tfn: 08-7832105 Mobil: 070-5453655
Leif Holmberg, Personaldirektör Tfn: 08-7832110 Mobil: 070-5716715