Stor aktivitet på lokalhyresmarknaden i Stockholm och Uppsala

 Vasakronans bokslutsrapport 2006


I Stockholms innerstad har Vasakronan idag endast 7 procent i vakans, kommenterar Leif Garph, vice vd och chef för Region Stockholm i Vasakronan. Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet i Stockholmsregionen har ökat med drygt 9 procent till 25 299 Mkr.
– Vakanserna på marknaden har sjunkit något i hela Stockholmsområdet. Det är dock fortfarande en vakansgrad på lokalhyresmarknaden på knappt 15 procent. Efterfrågan är fortfarande stor på moderna och effektiva kontor i Stockholms centrala lägen. Framför allt efterfrågas mindre och medelstora lokaler.


– I Stockholms innerstad är vakansen lägre men det finns fortfarande stora omoderna fastigheter som har varit tomma under en följd av år. Efterfrågan är störst på mindre ytor. I Stockholms norra ytterområden är det högre vakanser främst i Solna, Sundbyberg och Kista. I Kista har uthyrningen ökat under 2006.


– Vasakronan har hyrt ut 20 000 kvm i Kista under 2006. Vakansgraden i Kista Entré har sjunkit från 30 till 11 procent och vakansgraden i Kista Science Tower har sjunkit från 50 till 21 procent.
– I Stockholms innerstad ökar hyrorna i moderna kontor medan hyrorna i Stockholms ytterområden är stabila. I Stockholms bästa läge är hyrorna 3 800–4000 kr/m2.


– I Uppsala finns det en god efterfrågan och vakanserna är på en stabilt låg nivå, säger Leif Garph. Vasakronans fastighetsbestånd har ett marknadsvärde på 1 912 Mkr och vakansgraden är under 7 procent.För vidare information vänligen kontakta
Leif Garph, vice vd och chef region Stockholm  tfn 08-783 23 05
Bengt Möller, informationsdirektör