Stockholms tingsrätt stannar i Rådhuset

Stockholms tingsrätt stannar i RådhusetDomstolsverket kommer att begära hos regeringen att få teckna avtal med Vasakronan om tillbyggnad och fortsatt hyresavtal i Rådhuset.


I en skrivelse till regeringen skriver Domstolsverket att Vasakronan nu har utvecklat en lösning för Rådhuset som är bra ur både säkerhets- och arbetsmiljösynpunkt, och man vill teckna avtal om en om- och tillbyggnad för Stockholms tingsrätt.


Verket meddelade tidigare att man ville att tingsrätten skulle flytta ur Rådhuset eftersom den 90 år gamla byggnaden inte uppfyller de krav verket har. Huset är byggnadsminnesmärkt och får inte byggas om hur som helst, men samtidigt ansåg både Länsstyrelsen och stadens politiker att det var viktigt att ha kvar tingsrätten i byggnaden.


För osäkert i Klamparen
Alternativet var att flytta till kvarteret Klamparen. Av skrivelsen framgår att osäkerhetsfaktorerna har bedömts vara för stora när det gäller att skapa den gångtunnnel som behövdes mellan Kronobergshäktet och Klamparen.


Bakgrunden är en ny tingsrättsorganisation i Stockholms län. År 2007 ska tingsrätterna i länet omorganiseras. För att få plats med hela Stockholms tingsrätt i Rådhuset kommer tillbyggnader att göras på vindar och utegårdar.