Stockholm Tellus (Telefonplan) utökas med bostäder.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 24 september 2002

 

En byggproduktion av uppemot 1 000 nya bostadsrätter och Studentbostäder planeras i kulturminnesmärkta Stockholm Tellus (Telefonplan), förvärvat av AP Fastigheter år 2000. Uppemot 5 000 människor kommer att bo och verka i området som även kommer att få nya kontor, restauranger och en rad nya serviceinrättningar. Den gamla fabrikslokalen byggs om till Konstfack. AP Fastigheter har tecknat ett samarbetsavtal med JM för utvecklingen av det nya bostadsområdet.

Det nya samarbetsavtalet mellan AP Fastigheter och JM innebär att parterna gemensamt planlägger utvecklingen av Stockholm Tellus. Planarbetet för bostäder inleds årsskiftet 2002-2003.

Sedan förvärvet har AP Fastigheter arbetat för att utveckla Stockholm Tellus till en levande stadsdel för både Ericsson, nya kontorshyresgäster och Konstfack.

– Den ursprungliga fabriksbyggnaden som Konstfack kommer att hyra samt arbetarbostäderna närmast fabriken är upptaget som riksintresse för kulturminnesvården, säger P-G Sabel, Projektchef på AP Fastigheter. Detta ställer höga krav på varsamhet i ombygget samtidigt som vi måste förnya området för att skapa en modern, väl fungerande stadsdel.

Området rymmer idag 22 byggnader med en lokalyta om 110 000 kvm. Om- och tillbyggnaden av området planeras att pågå i fem till tio år. Idag arbetar 2 000 människor i området och merparten av dessa är Ericssonanställda. När Konstfack flyttar in 2003 tillkommer ytterligare 700. När projektet är klart kommer upp till 5 000 människor att arbeta och bo i området.Pressmeddelande 20020924.pdf