Staten säljer Vasakronan till ett värde av 41 mdr kr

] Regeringen har idag beslutat att sälja Vasakronan till AP Fastigheter. Det totala värdet uppgår till 41,1 miljarder kronor. Ett avtal undertecknades tidigare idag.
– Vi kan idag presentera en affär som är bra för Vasakronan såväl som för det svenska folkhushållet. AP Fastigheter är en seriös och långsiktig ägare. De har lämnat det bud som vid en samlad bedömning är det bästa och utgör det högsta priset av de två slutbuden. Affären innebär även att AP-fonderna förbättrar sin investeringsprofil till nytta för dagens och morgondagens pensionärer, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.


 Fastighetsverket och det statligt ägda Specialfastigheter AB har inför affären förvärvat några fastigheter av Vasakronan med nationellt intresse som kommer att vara kvar i statlig ägo.
 
Vasakronans styrelse anser att en sammanslagning av företagen kan ge ett högkvalitativt och internationellt mycket slagkraftigt fastighetsbolag med stor utvecklingspotential. Dessutom har affären en betydande industriell logik, enligt ett uttalande från styrelsen.
Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande har lämnat ett yttrande som bekräftar att den föreslagna försäljningen är affärsmässig.
 
 
Fakta om affären i korthet:

• AP Fastigheter köper Vasakronan i en affär som värderar fastighetsbeståndet till 41,1 Mdr kr
• Köparen övertar nettoskulden och andra åtaganden som värderas till sammanlagt 16,5 Mdr kr
• Aktielikviden är 24,6 Mdr kr, inklusive ränta från 1 januari 2008 till tillträdesdagen som beräknas till den 1 september
• Staten säljer aktierna i Civitas Holding AB som är moderbolag till Vasakronan AB
• Staten avser att använda köpeskillingen till att betala av på statsskulden
• Förvärvet är fullt finansierat genom eget kapital och ett antal nordiska banker
Den konkurrensprövning av affären som Konkurrensverket gör svarar köparen för.
Exklusiv finansiell rådgivare till den svenska staten har varit JP Morgan. Advokatfirman Cederquist och Öhrlings PricewaterhouseCoopers har varit rådgivare inom juridik och redovisning.
En presskonferens med Mats Odell kommer att hållas på Rosenbad, Bella Venezia, klockan 11.15. Vid presskonferensen deltar även AP Fastigheters VD Fredrik Wirdenius. För deltagande krävs giltig presslegitimation. Presskonferensen sänds även på regeringens hemsida,


www.regeringen.se  


www.apfastigheter.se