Starkt resultat, låga vakanser – delårsrapport jan-mars

 

 

 

 

DELÅRSRAPPORT januari-mars 2007

 

• Resultat efter skatt ökade till 624 (514) Mkr. Ökningen beror på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott.

• Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 38 930 (34 344) Mkr. Orealiserad värdeökning första kvartalet uppgick till 497 (321) Mkr.

• Resultat efter finansnetto före realiserad och orealiserad värdeförändring ökade till 361 (348) Mkr beroende på förbättrat driftöverskott.

• Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 715 (664) Mkr. Hyresnivån i om- och nytecknade kontrakt ökade med 3 (2) procent.

• Vakansgraden fortsatte att minska till 6 (7) procent av hyresintäkterna.

• Utsikterna för 2007 är oförändrade, resultat efter finansnetto, före värdeförändring, förväntas öka till cirka 1 450 (1 333) Mkr.

 

 

 

– Inledningen på 2007 har varit stark, kommenterar Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan. Vasakronas hyresintäkter har ökat, vakanserna fortsätter att minska och driftkostnaderna har sjunkit. Dessutom har Vasakronan en stark projektportfölj på 3 miljarder kronor med låg vakans.

– Den svenska ekonomin har en god tillväxt till följd av ökad sysselsättning och stigande konsumtion. Utvecklingen är starkast i storstadsregionerna där Vasakronan har sin verksamhet. Det blir nu fler jobb i princip inom alla sektorer och det är högre efterfrågan på arbetskraft. Inflationen förväntas stiga till följd av en avtalsrörelse med höga lönepåslag och räntenivåerna bedöms öka under de kommande åren.

– Intresset för den svenska fastighetsmarknaden är fortsatt högt både från svenska och internationella investerare. Fastighetsmarknaden karaktäriseras fortfarande av försäljningar av stora objekt och portföljer. Ett nytt inslag är dock att antalet projekt som kommit ut till försäljning har ökat.

 

För vidare information vänligen kontakta
Håkan Bryngelson, verkställande direktör   tfn 08-783 21 05
Björn Lindström, ekonomi- och finansdirektör  tfn 08-783 21 12
Bengt Möller, informationsdirektör   tfn 08-783 21 09, 070-593 91 71

 

Analytikerträff
Torsdag den 26 april 2007 kl 11.30 på Operaterrassen tillsammans med Financial Hearings. Moderator är Jonas Andersson, ABG Sundal Collier. Anmälan: Per-Erik Holmström, Financial Hearings. Tfn 0736-99 27 61. Presentationen kommer även att kunna följas via direkt www.financialhearings.com