Starkt resultat förklarat av stor värdeökning.

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 30 augusti, 2006Delårsrapport januari-juni 2006  • Periodens resultat efter skatt : 2 018 mkr (1 294). 

  • Periodens resultat efter finansiella poster: 2 803 mkr (1 637). I resultatet ingår orealiserad värdeförändring fastigheter med 2 033 mkr (967).

  • Resultat före skatt exklusive värdeförändring och avskrivning: 738 mkr (647).

  • Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet på balansdagen: 34,3 miljarder kr (31,0). 

  • Hyresintäkterna för perioden: 1 591 mkr (1 529).

  • Den ekonomiska uthyrningsgraden vid periodens utgång: 92 procent (91).

  • Driftnettot för perioden: 1 024 mkr (983).

AP Fastigheter uppvisar ett resultat efter skatt för första halvåret 2006 på
2 018 mkr (1 294) eller 50,45 kr (32,35) per aktie och ett resultat efter finansiella poster på 2 803 mkr (1 637). Resultatökningen är främst hänförlig till orealiserad värdeförändring som ingår med 2 033 mkr (967).

– Fastighetsvärdena fortsätter att stiga. Den fortsatt starka efterfrågan på fastigheter har resulterat i ytterligare sänkta direktavkastningskrav för våra välbelägna och attraktiva fastigheter, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter. Vi börjar också se tecken på en förbättrad efterfrågan på lokalhyresmarknaden, vilket lovar gott inför framtiden fortsätter Per-Håkan Westin.


  

Pressmeddelande 20060830.DOC

Pressmeddelande 20060830.pdf

Delårsrapport jan-juni 2006.pdf