Starkt näringsliv gynnar Lund


Lokalhyresmarknaden i Lund har till följd av en stark näringslivsstruktur påverkats mindre än landet som helhet av konjunkturavmattningen. Näringslivet i Lund har många tillväxtorienterade företag inom bland annat bioteknik och ett antal stora internationella företag såsom Sony Ericsson, AstraZeneca, Gambro, Tetra Pak och Alfa Laval.


– På kontorsmarknaden är det låga vakanser i centrala lägen medan IDEON-området har en fortsatt högre vakans, kommenterar Mikael Strand, marknadsområdeschef för Vasakronan i Lund.


Större affärshändelser 2003
– I Lund har Vasakronan nyuthyrt 3 600 m2 och omförhandlat 4 000 m2 under året på nivåer upp till 1 600 kr/m2 för kontor.
– Under året har Vasakronan färdigställt en om- och tillbyggnad av Benzelius 1 vid Dag Hammarskjöldsväg 2 till moderna kontor. Projektet har omfattat 4.000 m2 kontor.  
– Vasakronan har även genomfört en tillbyggnad av Lunds tingsrätt med anledning av att kunden gått samman med tingsrätten i Eslöv och förlagt verksamheten till Lund. 


Framtidsutsikter:
Brunnshög utgör Lunds nästa stora utvecklingsområde. Vasakronan har under året fortsatt arbetet med att utveckla marken inom området. Vasakronans avtal med Lunds Kommun omfattar 1,6 ha och medger en byggrätt på omkring 20 000 m2 kontorslokaler.


Det nya området kommer att utformas i samarbete med arkitekt Gert Wingårdh. Två femvåningshus planeras i hörnet av korsningen mellan Sölvegatan och Solbjersgatan, i direkt anslutning till Brunnshögs tänkta centrumbyggnad. Vasakronan är redan etablerat i området genom kv Nya Vattentornet 2.  


En ny kontorsbyggnad om 2.000 m2 planeras att uppföras i anslutning till entrén för Västra Stationstorget. Kontorsbyggnaden kommer att ligga granne med nuvarande Polishus i kv Spettet. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft till sommaren 2004.


För vidare information vänligen kontakta
Mikael Strand, marknadsområdeschef Lund  tfn 046-37 22 04
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09