Stabila marknadshyror på lokaler i Uppsala

Stabila marknadshyror på lokaler i Uppsala

Näringslivet i Uppsala präglas av tillväxt inom tjänstesektorn och universitetet. Närheten till Stockholm är positivt för den framtida expansionen inom regionen. Hyresnivåerna väntas ligga kvar på samma nivåer som 2003. Aktiviteten på lokalhyresmarknaden i Uppsala har varit livligare än på många år. Detta reflekteras också av att vakansgraden i centrum uppgår till låga 3 procent. Marknadshyrorna har varit stabila och toppnoteringarna har legat på 2 000 kr/m2.


– Vasakronan i Uppsala har inte påverkats av lågkonjunkturen på samma sätt som i Stockholm, kommenterar Sture Caesar, chef för Vasakronan i Uppsala. Det beror främst på den stora andelen hyresgäster från den offentliga sektorn.


– I Uppsala har Vasakronan fokuserat fastighetsbeståndet till centrala fastigheter kring Stora Torget och S:t Persgatan. Dessutom finns fastigheter på Kvarngärdet, vid Hamnesplanaden och Dag Hammarskjölds väg. Vasakronan har en hyresportfölj som domineras av stora statliga hyresgäster.


Bästa läge för lokaler i Uppsala är de centrala delarna av staden. Uppsalas högsta kontorshyror återfinns i centrum och i Uppsala Science Park, där hyrorna ligger på 1 500-1 800 kr/m2. Inne i centrum tecknas de flesta avtal på nivån 1 500 kr/m2 och uppåt. Hyresökningen har under det senaste året stagnerat. Hyresutvecklingen på butiker har avstannat på nivån 3 500-4 000 kr/m2.


Nya hyresgäster hos Vasakronan är bland andra Advokatfirman Delphi & Co, Seat24 Travel och IT-Arkitekterna.


Intresset för Uppsala är stort och även lokala privata fastighetsägare har varit aktiva. Flera fastigheter har bytt ägare under året. Många fastighetsägare anser att Uppsala centrum är en intressant marknad. För fastigheter i bra skick i inre Uppsala bedömer NewSec att direktavkastningen ligger mellan 6,5 och 7,5 procent.


För vidare information vänligen kontakta
Sture Caesar, marknadsområdeschef Uppsala  tfn 018-18 53 00
Bengt Möller, informationsdirektör tfn 08-783 21 09