Sony Ericsson tecknar nytt hyresavtal i Lund

Sony Ericsson tecknar nytt hyresavtal i Lund

Vasakronan och Sony Ericsson har tecknat ett nytt hyresavtal i Lund på 3 500 m2 för lokaler i kv Benzelius på Dag Hammarskjölds väg i Lund. Avtalet är på fem år.


– Vi är mycket glada över att Sony Ericsson väljer Vasakronans lokaler intill IDEON-området i Lund, säger Mikael Strand, chef för Vasakronan i Lund.


– Lokalerna på Dag Hammarskjölds väg håller nu på att anpassas för Sony Ericsson som kommer att flytta in till årsskiftet. 


– Under året har Vasakronan ny- och omförhandlat knappt 7 000 m2 kontor. Hyresnivån i Lund är stabil kring 1 600 kr/m2.


Vasakronan är en av de största fastighetsägarna för kommersiella fastigheter i Lund. Fastighetsbeståndet omfattar 11 fastigheter på 70.000 m2.


För vidare information vv kontakta
Mikael Strand, marknadsområdeschef Lund   046-37 22 04
Bengt Möller, informationsdirektör   08-783 21 09