Skatteskrapan – affären igenom

Skatteskrapan – affären igenom

Vid ett extra sammanträde i Stockholm kommunfullmäktige före jul blev affären med Skatteskrapan klar.


Med röstsiffrorna 50 för och 48 emot klubbades köpet som öppnar förutsättningar för en helt ny stadsdel på Södermalm och minst 600 nya studentlägenheter.


Uppgörelsen mellan Stockholms stad och Vasakronan gäller försäljning av Skatteskrapan till Svenska Bostäder för 566 Mkr, inklusive byggrätter, samt Vasakronans förvärv av det första Hötorgshuset, exklusive Filmstaden och Hötorgshallen men inklusive garage, för 650 Mkr. Vasakronan betalar med Skatteskrapan och en mellanskillnad på 84 Mkr. 
 
Lära känna hyresgäster
Vasakronan har omgående tagit över Första Hötorgshuset.
– För oss är nu första prioritet att lära känna hyresgästerna, stämma av läget och även lära oss huset tekniskt, säger Göran Langer, marknadsområdeschef för Stockholm Centrum.


Även uthyrningsarbetet kommer att bli intensivt. Det är mycket tomt i fastigheten, vakanserna har under 2003 ökat till cirka 30 procent.