Skamligt att skriva ut för mycket papper på kontoret

De allra flesta gör saker på kontoret som de skäms för ur miljösynpunkt. Mest skamligt är det att skriva ut papper i onödan. Det visar fastighetsbolaget Vasakronans undersökning Kontorsbarometern.


Onödiga pappersutskrifter toppar listan hos både män och kvinnor. Att diska under rinnande vatten är däremot mer okej bland män än bland kvinnor
(16 % jämfört med 26 %). De som jobbar på kontor skäms också för att de lämnar datorn påslagen när de går hem och att de alltid har en laddare i eluttaget.


Kontorsbarometern pekar också på regionala skillnader. I Västra Götaland skäms 28 % för att de inte åker tillräckligt miljövänligt till och från jobbet. Motsvarande andel i Stockholm är 20 %. 1047 personer svarade på enkäten.
De fem saker kontorsanställda skäms mest över:


1. Skriver ut papper i onödan: 34%


2. Lämnar datorn påslagen när jag går hem: 26%


3. Åker inte tillräckligt miljövänligt till/från jobbet: 25%


4. Har alltid telefonladdaren i eluttaget: 23%


5. Diskar under rinnande vatten: 21%Fråga: Ur miljösynpunkt, vad skäms du mest över att du gör på eller i anslutning till kontoret som du vet att du inte borde göra (flera svarsalternativ möjliga)?


Fakta Kontorsbarometern
Kontorsbarometern är en internetbaserad kanal som speglar kontorsanställdas åsikter i frågor som rör kontor och arbetsmiljö. Kontorsbarometern har genomförts tre gånger tidigare på uppdrag av Vasakronan. 


Kontakta oss för mer information

Anna Denell
Miljöchef
08-566 205 81


Eva Kasberg
Bolagskommunikation
08-782 03 59