Service Partner tar över restaurang och konferens i Kista Science Tower

Den 1 november 2005 tar Vasakronan Service Partner över all konferens- och restaurangverksamhet i Kista Science Tower Den drevs tidigare av Scandinavian Service Partner – SSP.

 

– Marknaden i Kista är på väg uppåt igen och vi ser många möjligheter att fortsätta utveckla Kista Science Tower Conference, Restaurang Zenit och Glaze, säger Pia Clark, vd Vasakronan Service Partner.
 – Vi kommer att erbjuda ett brett servicekoncept i Kista Science Tower, från det mindre mötet till stora arrangemang för upp till 300 personer. Nu ser vi fram emot att få träffa kunder, hyresgäster och andra intressenter.

 

– Allt fler hyresgäster efterfrågar kontorsrelaterade tjänster och genom Vasakronan Service Partner kan vi erbjuda ett brett utbud, säger Svante Torell, regionchef Vasakronan Storstockholm-Uppsala. Avsikten är att skapa en effektiv och trivsam arbetsmiljö för hyresgästerna och samtidigt få en ökad kundlojalitet.
 
Vasakronan Service Partner är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB och erbjuder tjänster inom konferens, restaurang, hyresgästservice, telefoni, reception med ärendetjänster och tjänster via partners. Omsättningen är cirka 100 Mkr med ett hundratal anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö.
I Kista drivs sedan flera år verksamhet i grannfastigheten Kista Entré.
Vasakronan äger hela Kista Science Tower sedan augusti 2004.

 

Scandinavian Service Partner har drivit konferens- och restaurangverksamheten i  Kista Science Tower sedan 2002.

För vidare information vv kontakta

Pia, Clark, vd Vasakronan Service Partner 08-783 10 25 
Svante Torell, regionchef Vasakronan Stockholm 08-783 23 20
Tore Klevby, marknadsområdeschef Vasakronan Kista 08-555 274 57
Bengt Möller, informationsdirektör Vasakronan 08-783 21 09