Så pyntar vi vår arbetsplats

Så pyntar vi kontoret

Åtta av tio svenskar har personliga saker på sin arbetsplats.
Krukväxter och bilder på barnen är vanligast på skrivbordet.

Färger, lokalens utformning, växter och personliga saker är viktiga för personalens trivsel och välmående på kontoret.

Åtta av tio har personliga saker på sin arbetsplats. Kvinnor har oftare krukväxter och foton på barnen på skrivbordet, medan män oftare föredrar bilder på datorn, personlig skärmsläckare samt foto på partnern. Det visar Vasakronans undersökning Kontorsbarometern.

Vasakronan har frågat 1 000 personer som jobbar på kontor om deras arbetsmiljö. Undersökningen visar bl a att traditionella könsroller speglas i hur man pyntar sin arbetsplats – kvinnor har kort på barnen och teckningar på väggarna, medan männen är mer teknikorienterade med bilder på datorn och tavlor på väggarna. Ju fler barn under 15 år man har, desto fler personliga saker på skrivbordet.

Topplista på personliga saker på kontoret på skrivbordet
1. Krukväxt (46 procent)
2. Foto på mitt/mina barn (43 procent)
3. Bilder på datorn (41 procent)
4. Tavla på väggen (39 procent)
5. Personlig skärmsläckare på datorn (37 procent)
6. Andra prydnadsföremål på skrivbordet (36 procent)

Personliga bilder på datorn är betydligt vanligare i privata sektorn (45 procent) i jämförelse med offentliga sektorn (32 procent). Även personliga skärmsläckare på datorn är vanligare i privat sektor (39 procent) än i offentlig (31 procent)

Viktigt med egen vrå
På frågan varför man har personliga saker på sitt skrivbord uppger 6 av 10 att de trivs när det är ombonat. Fler kvinnor än män blir glada av att se sin partner/familj på foto på arbetsplatsen. Är man över 30 år pysslar man lite mer (81 procent) än om man är under 30 (75 procent).

– Det är viktigt med en egen vrå på jobbet där känner man sig hemma. Det är identitetsskapande med ett eget territorium med gröna växter och bilder på barnen. På så sätt får man en starkare relation till arbetsplatsen och upplever ofta mindre stress, säger teknologie doktor Alan Dilani, chef för Research Center Design & Health i Stockholm.

Lättare att smycka i eget rum
Sitter man i ett kontorslandskap anses möjligheterna överlag som små att påverka utsmyckningen av den egna arbetsplatsen (53 procent) jämfört med de som sitter i andra kontorslösningar (28 procent). Elva procent svarar att det inte är tillåtet med personliga saker enligt kontorets ordningsregler.
Det är kvinnor över 51 år som arbetar i kontorslandskap i den offentliga sektorn som upplever flest restriktioner mot personliga saker.

– Trivseldetaljer och en personlig prägel på arbetsplatsen har en lugnande effekt på människor. Dessutom känner man sig mer välkommen till ett personligt kontor som extern gäst, säger Charlotta Liljefors Rosell, marknadsområdeschef på Vasakronan.

Önskas ytterligare information, kontakta Charlotta Liljefors Rosell, marknadsområdeschef på Vasakronan, tel 08-783 23 83 eller
070-324 23 83.

» Mer information om Kontorsbarometern

Om Kontorsbarometern:
Kontorsbarometern är en kanal mellan kontorsanställda och Vasakronan. Det är en internetbaserad, oberoende och opolitisk panel som speglar kontorsanställdas åsikter inom olika områden. Att vara med är frivilligt och helt kostnadsfritt, och man kan när som helst lämna panelen.
I den första panelen svarade 1 000 personer på frågor om arbetsmiljö och livet på kontor.  Urvalet är ett s k bekvämlighetsurval och de som svarar väljer själva att göra det via en webbenkät.