Rådhuset i Stockholm har fått ny ägare

Den 15 december övergick det nyrenoverade Rådhuset på Kungsholmen från Vasakronan till Specialfastigheters dotterbolag Polisfastigheter. Det omfattande om- och tillbyggnadsprojektet har gjort det möjligt för Stockholms tingsrätt att sitta kvar i det byggnadsminnesmärkta huset.


Affären mellan Vasakronan och Polisfastigheter gjordes upp den 3 juni 2008 och baserades på ett fastighetsvärde om 1 185 mkr. I överenskommelsen ingick att Vasakronan skulle färdigställa den redan pågående om- och tillbyggnaden för att hyresgästanpassa fastigheten åt Stockholms tingsrätt, som bedrivit verksamhet i Rådhuset sedan det uppfördes 1916.


Förändringen av Rådhuset har varit ett stort och komplicerat projekt som påbörjades våren 2007 och avslutades i maj 2009. Tingsrätten flyttade tillbaka i slutet av augusti. En stor utmaning har varit att genomföra en så omfattande om- och tillbyggnad av en byggnadsminnesmärkt fastighet.


– Det känns fantastiskt bra att vi har lyckats bevara byggnadens kulturvärden och samtidigt skapa ändamålsenliga lokaler för tingsrätten. Detta var en förutsättning för att hyresgästen skulle kunna sitta kvar i Rådhuset, som annars hade riskerat att bli ett tomt och övergivet kulturhus. Nu är det istället en väl fungerande tingsrätt med stora kulturvärden, säger Åsa Lange, affärsområdeschef på Vasakronan i Stockholm.

För mer information, kontakta:


Åsa Lange
Affärsområdeschef Stockholm innerstad
Telefon: 08-782 03 64, 070-525 44 14
E-post: asa.lange@vasakronan.se 

Åke Pettersson
Chef transaktioner Vasakronan
Tel: 08 – 566 205 25
E-post: ake.pettersson@vasakronan.se