Pris som Årets Fastighetsägare!

Vasakronan har av Fastighetstidningen utsetts till Årets Fastighetsägare. ”För ett professionellt och banbrytande fastighetsföretagande präglat av ständig uppmärksamhet på både affärsidé och kommunikation” lyder motiveringen.


Priset delades ut i vid ett seminarium anordnat av Fastighetsägarna Sverige och togs emot av vd HåKan Bryngelson. Där presenterades också årets NKI-Fastighetsbarometer, där Vasakronan i år kom på tredje plats med index 79, oförändrat index jämfört med förra året.


Vasallen bäst i NKI
Liksom förra året har fastighetsbolaget Vasallen branschens nöjdaste kontorshyresgäster.
Vasallen är ett statligt bolag med uppdrag att förvärva nedlagda regementen och andra försvarsfastigheter och utveckla dem till attraktiva och levande stadsdelar med ny verksamhet.


Två blev Hufvudstaden med index 80, en uppgång med två enheter. Branschens medelvärde var 72, vilket är en enhet högre än förra året. Men det är stor skillnad i resultaten mellan bolagen. Skillnaden mellan högsta och lägsta index är 22 enheter. Vilka bolag som finns längre ner på listan offentliggörs ej.
 
 
Telefonintervjuer
Bakom Fastighetsbarometern står konsultföretaget CFI Group och Fastighetsägarna Sverige Cirka 3 500 hyresgäster har intervjuats under augusti och september.
 
NKI – Fastighetsbarometern bygger på telefonintervjuer med hyresgäster i olika fastighetsbolag där de får värdera ett antal angelägna områden, till exempel lokalernas läge, standard, inomhusklimat, image, service, hyra, felanmälan och klagomål.
 
– Områden som framförallt påverkar hyresgästernas nöjdhet och lojalitet är fastighetsbolagets image, dess service till hyresgästerna samt företagets förmåga att anpassa sig till sina hyresgäster.
-Årets resultat – som är det högsta sedan mätningarna startade i mitten av 1990-talet – visar att flera bolag arbetar målmedvetet med dessa faktorer för att på så sätt lägga grund för framtida intäkter, säger Elisabeth Lang, konsult och projektledare på CFI Group.