Premiär för nya Vasakronan – med höga ambitioner

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 4 december 2008


Från och med nu är AP Fastigheter och Vasakronan ett och samma företag med namnet Vasakronan. På bara tre månader har en helt ny organisation för Vasakronan formerats.

Sedan AP Fastigheters köp av Vasakronan blev formellt klart den första september i år har en intensiv integrationsprocess genomförts. En ny organisationsmodell har arbetats fram och bemannats och gemensamma arbetssätt utvecklats. Totalt har över sjuttio chefer utsetts. Den 1 december bytte AP Fastigheter namn till Vasakronan vilket också blev startskottet för det nya Vasakronan.– Vi vill mer än att vara det ledande fastighetsföretaget i Sverige. Vi vill vara ett föredöme i svenskt näringsliv och ta ansvar för såväl fastighetsbranschens utveckling som stadsutvecklingen i de städer vi verkar. Ett ansvar som förpliktigar, säger Vasakronans vd Fredrik Wirdenius.


– Från den första december är vi ett och samma företag med namnet Vasakronan. Ett starkt kund- och miljöfokus ska genomsyra hela vår organisation, fortsätter Fredrik Wirdenius.


Företagsfakta:
• Vasakronan är det största fastighetsbolaget i Sverige. Inriktningen är kontorslokaler, butiker och bostäder i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala.
• Fastighetsbeståndet omfattar 309 fastigheter med en total area på ca 3,5 miljoner kvadratmeter och ett årligt hyresvärde på cirka 6 miljarder kronor.
• Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till ca 77 miljarder kronor (september 2008). Merparten av beståndet finns i Stockholm, som utgör 68 procent av marknadsvärdet.

• Organisationen består av fem regioner – Stockholm, Uppsala, Göteborg, Öresund och en region för bostäder. Dotterbolaget Vasakronan Service Partner erbjuder och utvecklar kostnadseffektiva tjänster inom bl.a. konferens, vaktmästeri, telefoni- och receptionstjänster och catering.
• Antal anställda är ca 620 personer, varav 170 i Vasakronan Service Partner.
• Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna.


 


För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan                       
Tel: 08-56620510, 070-5538062
fredrik.wirdenius@vasakronan.se 

Peter Östman
Kommunikationschef Vasakronan                       
Tel: 08-56620560, 070-9681560
peter.ostman@vasakronan.se