Per Thiberg ny i Vasakronans ledningsgrupp

Per Thiberg har utsetts till chef för Fastighetsutveckling och uthyrning i Stockholm. Den nya enheten har totalansvar för nyuthyrning och utveckling av projekt i Stockholm.

Vasakronan har under första kvartalet 2010 hyrt ut 33 000 kvm och räknar med att under året ha en total uthyrningsvolym på ca 350 mkr. Den nuvarande byggrättsportföljen uppgår idag till 10 mdkr varav hälften är planlagt. För närvarande pågår nybyggnadsprojekt med en investeringsvolym på 6,7 mdkr. Den absoluta merparten av bolagets uthyrning och projekt ligger i Stockholm.

– Vi har en omfattande nyuthyrning i både befintliga och nybyggda hus i Stockholm och en stor projektportfölj. Pers bakgrund som fastighetsutvecklare och uthyrare stämmer perfekt för att leda den fokuserade enhet vi nu bildar i Stockholm, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Per Thiberg har närmast ansvarat för uthyrningsarbetet i Stockholm sedan AP Fastigheter och Vasakronan blev ett gemensamt bolag. Han har varit anställd i Vasakronan sedan 2002, främst som marknadsområdes-
chef, och innan dess arbetat med fastighetsutveckling av både kontor och bostäder inom JM och Newsec.

Vasakronans ledningsgrupp består från och med nu av Fredrik Wirdenius vd, Lars Johnsson vice vd och chef Fastighetsinvesteringar, Sven-Göran Svensson regionchef Stockholm, Per Thiberg chef fastighetsutveckling och uthyrning Stockholm, Ronald Bäckrud regionchef Uppsala, Rolf Åkerman regionchef Göteborg, Anders Kjellin regionchef Öresund, Nicklas Walldan chef teknik, service och utveckling, Christer Nerlich chef ekonomi och finans, Sheila Toresson Florell chefsjurist, Peter Östman kommunikationschef och Cecilia Söderström HR-chef.

John Forselius är vd för Bostadsaktiebolaget Dombron, ett helägt dotterbolag som är under försäljning. Till dess att bolaget är sålt sitter John Forselius kvar i ledningsgruppen.För mer information, vänligen kontakta:


Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 08-566 205 10
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Peter Östman
Kommunikationschef Vasakronan
Tel: 08-566 205 60
E-post: peter.ostman@vasakronan.se