Öppen bolagsstämma den 26 april kl 16.00

Öppen bolagsstämma den 26 april

Välkommen till Vasakronans öppna bolagsstämma onsdagen den 26 april 2006 kl 16.00 på Westmanska Palatset, Holländargatan 17 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare eller annan som önskar deltaga i bolagsstämman skall senast onsdagen den 19 april 2006 anmäla sitt deltagande skriftligen till Vasakronan AB, Koncernstab Juridik, Box 24234, 104 51 Stockholm eller per telefon 08-783 21 27 eller per fax 08-783 21 01 eller på hemsidan,

För vidare information v v kontakta
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan AB
070-593 91 71
08-783 21 09