Öhrlings PricewaterhouseCoopers till Kista Science Tower

Öhrlings PricewaterhouseCoopers till Kista Science Tower

Antalet nyuthyrningar i Kista fortsätter att öka. Ny hyresgäst i Kista Science Tower blir
Öhrlings PricewaterhouseCoopers som valt att öppna ett nytt kontor i Kista. Sedan årsskiftet har Kista Science Tower fått 15 nya hyresgäster.


– Den tydliga trenden inom nyuthyrningen har förstärkts de senaste månaderna. Intresset  för nya lokaler är mycket stort och flera nya kontrakt har tecknats, säger Charlotta  Liljefors Rosell, uthyrningschef för Vasakronan Stockholm. Från i höstas har vi hyrt  ut cirka 20 000 kvadratmeter i Kista.
 
I dagarna blev det klart att Öhrlings PricewaterhouseCoopers hyr cirka 1 500 kvm från och med juni 2006 på plan 9 i Kista Science Tower. Totalt beräknas ca 45 personer inledningsvis arbeta i Kista.– Marknaden i norra stor-Stockholm växer och vi har märkt en tydlig efterfrågan på våra  tjänster från bland annat IT- och telekombranschen. Det är en viktig anledning till att  vi har valt att lokalisera oss till Kista, säger Kenneth Stjernström, regionchef hos  Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm.


– Självklart är det också inspirerande att sitta i en miljö som Kista Science Tower, säger  Lars Wallén, kontorschef på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Kista.


Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision, redovisning och rådgivning med 3 000 medarbetare på 125 kontor runt om i landet.                                                                                                                                                                                                         


Marknaden har lossnat
Den senaste tidens ökade sysselsättning i Stockholm har även avspeglat sig på antalet anställda i Kista. Sammanlagt arbetar idag 28 000 människor i Kista. Omkring 65 procent (cirka 350 stycken) av Kistaföretagen är verksamma inom IT/telekomsektorn.


– Vasakronan har noterat en markant ökning av antalet nyuthyrningar i Kista, och våra  profilfastigheter Kista Science Tower och Kista Entré är nu uthyrda till cikaa 60  respektive 70 procent, berättar Per Thiberg, marknadsområdeschef för Vasakronan i  Kista.


Uthyrningsbar kontorsyta i Kista Science Tower är cirka 45 000 kvm och i Kista Entré cirka 40 000 kvm. Vasakronan Service Partner driver en omfattande tjänsteverksamhet i båda fastigheterna med bland annat reception, telefoni, vaktmästeri, restauranger och konferens.


För vidare information vv kontakta
Per Thiberg,marknadsområdeschef Vasakronan Kista   08-783 22 56
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan     08-783 21 09
Lars Wallén, kontorschef i Kista, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 08-555 336 64