Ny styrelseordförande i Vasakronan

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 20 mars 2009


Lars Lundquist har idag valts till ny styrelseordförande i Vasakronan efter Lennart Nilsson.


Lars Lundquist har gedigen erfarenhet från banker, fastigheter, fondkommissionärer och försäkringsbolag, bland annat som vice vd i SEB och finansdirektör i Trygg Hansa. Lars Lundquist är 61 år och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har även en MBA, University of Wisconsin. Andra styrelseuppdrag är bland annat som styrelseordförande i JM, Intrum Justitia och Försäkrings AB ERIKA samt vice ordförande i Sjätte AP-fonden.


Avgående ordförande Lennart Nilsson har avböjt omval. Han lämnar Vasakronan efter mer än tio år som ordförande i tidigare AP Fastigheter, numera Vasakronan.


– Lennart Nilsson har med stor skicklighet utvecklat Vasakronan, tidigare AP Fastigheter, till ett av fastighetsbranschens mest framgångsrika fastighetsbolag. Han var bland annat en viktig och drivande kraft i processen med att förvärva Vasakronan, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-Fonden, en av Vasakronans fyra ägare.


– Med Lars Lundquist som ordförande ska Vasakronan vidareutvecklas till ett ännu starkare fastighetsföretag genomsyrat av kundorientering och med en tydlig miljöprofil. Vi har stor respekt för hans kunnande och engagemang, säger Eva Halvarsson.


Vasakronans styrelse består av Lars Lundquist, Johan Magnusson, Eva Halvarsson, Kerstin Hessius, Mats Andersson, Rolf Lydahl, Anders Rydin och Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.För vidare information v v kontakta


Lars Lundquist, styrelseordförande Vasakronan  070-525 41 30
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden   031-704 29 00