Ny styrelseledamot i Vasakronan

Ny styrelseledamot i Vasakronan

Hans Dahlgren invaldes den 16 december som ny styrelseledamot i Vasakronan AB. Beslutet fattades vid en extra bolagsstämma, som också beslutade om en extra utdelning på 100 miljoner kronor i enlighet med ägarens förslag.


Hans Dahlgren, född 1948, är kabinettssekreterare i Utrikesdepartementet. Han har tidigare varit FN-ambassadör och statssekreterare i statsrådsberedningen. Hans Dahlgren är civilekonom från Handelshögskolan och styrelseledamot i Sveriges Turistråd.


Hans Dahlgren invaldes också i styrelsen för Vasakronans moderbolag Civitas Holding AB.


För vidare information kontakta:
Bengt Möller, informationsdirektör, Vasakronan  08-783 21 09