Nionde bästa arbetsplats

Vasakronan finns även i år med på topplistan över Sveriges bästa arbetsplatser. Den här gången blev det en niondeplats i rankingen.


Det är undersökningsföretaget Great Place to Work Institute Sverige som gjort rankingen, som presenteras i Veckans Affärer.  Företagen hade själva anmält sig, varav 20 belönades med diplom.


Undersökningen bygger främst på anonyma medarbetarsvar, som väger tyngst i den totala poängbedömningen. Även företagens personalansvariga har fått svara på frågor som ”Hur utvecklas personalen?, vilket belöningssystem finns? och uppmuntras jämställdhet och mångfald?
 
 
Trovärdighet och respekt

Arbetsplatserna bedöms i fem delar; trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Vasakronan får fyra av fem poäng när det gäller trovärdighet och respekt och tre av fem poäng i kategorierna rättvisa, stolthet och kamratskap.
Förmåner som nämns är möjlighet till bonus i goda tider för alla anställda, att vårda anhöriga under nio dagar och möjlighet till privat sjukförsäkring. 
 
 
Vårdföretag etta
Etta på topplistan är i år ett personalägt vårdföretag Nackageriatriken. Mjukvarujätten Microsoft blev tvåa och programvaruföretaget SAS Institute på tredje plats.