Näringslivets Klimatupprop

Vi antar utmaningen! Vi ska bedriva vår verksamhet utan att bidra till den globala uppvärmningen. Genom näringslivets klimatupprop hoppas vi också inspirera fler att börja arbeta för att bli klimatneutrala.


Som ett första steg har de deltagande företagen ambitionen att minska sina verksamheters utsläpp i linje med EU:s internationella mål. Företagens ambition är att minska med minst 30 % fram till år 2020 och med 60-80 % till år 2050, jämfört med 1990. Företagen kommer att beräkna och redovisa sina verksamheters koldioxidutsläpp under en treårsperiod. Genom konkret arbete kan visionen om klimatneutralitet nås.


Förslaget till Näringslivets Klimatupprop presenterades vid det välbesökta seminariet ”Klimatneutral för framtiden” i Stockholm den 30 mars, där EU-kommissionär Margot Wallström deltog: – ”Det här uppropet är något av det mest spännande jag sett. Potentialen är enorm. Om ni lyckas skapa en modell för hur små och medelstora företag kan bli klimatneutrala kan vi skapa ringar på vattnet i hela Europa. Och vem vet, kanske kan det också skvalpa vidare över Atlanten”.


Ett fyrtiotal företagsledare har redan skrivit på uppropet. Intresset är stort. Bland initiativtagarna finner vi företag av alla storlekar, som sida vid sida vill anta utmaningen att minska sin klimatpåverkan.


Initiativtagarna till Klimatuppropet är: AB Sigtunahem, Alteco AB, Aranea Certifiering AB, Bilprovningen, Coop Sverige, DMK, Esam AB, ETC, Fortum Värme, GreenIT AB, Hässelby Golf, Högestad & Christinehofs Förvaltnings AB, Ica, Jetpak AB, JM AB, KanEnergi Sweden, Kemibolaget OCEAN AB, Kemi & Miljö Konsulterna AB, KemPartner AB, Kooperativa Förbundet, KRAV ekonomisk förening, LFV, LRF, Länsförsäkringar Sak, North Environment & Weather Agency, o2 Energi, PP Polymer AB, Radisson SAS Arlandia Hotel, Radisson SAS SkyCity Hotel, Regi Research & Strategi AB, Respect Europe, SJ, SMHI, Stena Metall, Sånga-Säby Kurs & Konferens, t42 Distance Education, Vasakronan och Yggdrasil Miljömanagement.


– Det är tuffa krav vi ställer på oss själva, men vi känner att det är vad ägare, kunder, medarbetare och samhälle förväntar sig av oss, säger Ann Sommer, VD på Länsförsäkringar Sak – en av initiativtagarna till uppropet. Som försäkringsbolag har vi med oro sett kostnadsökningar som kan relateras till klimatförändringen. Därför är det så glädjande att frågan nu kommit upp på ett kraftfullt sätt och att så många företag vill starta upp systematiskt klimatarbete. 


Klimatuppropet kommuniceras på: http://uppropet.klimatneutral.se


 Mer information:
Gunilla Hadders, telefon 0702148873, e-post: gunilla.hadders@respecteurope.com


Karin Henriksson, telefon 0704443216 e-post: karin.henriksson@respecteurope.com


Initiativtagare till Näringslivets klimatupprop och arrangör för seminariet ”Klimatneutral för framtiden” är det idéburna konsultföretaget Respect Europe. Respect Europe koordinerar företagsnätverket BLICC,”Business Leaders Initiative on Climate Change”, som sedan många år arbetat systematiskt med att identifiera och genomföra åtgärder som stärker företagen och samtidigt minskar klimatpåverkan.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


BILAGA


Initiativtagare till Näringslivets Klimatupprop


Organisation
 
Ansvarig VD/GD/Koncernchef
AB Sigtunahem Anette Sand
Alteco AB
 Andreas Lundström             


Aranea Certifiering AB Christian Nyrén
Bilprovningen Magnus Ehrenstråhle
Coop Sverige Thomas Evertsson
DMK Bernt Nyström
Esam AB Torbjörn Hornliden
ETC Johan Ehrenberg
Fortum Värme Anders Egelrud
Green IT Lars-Eric Sjölander
Hässelby Golf Fredrik Linse
Högestad & Christinehofs Förvaltnings AB Carl Piper
Ica Kenneth Bengtsson
Jetpak  AB Charlotte Hansson
JM AB Johan Skoglund
KanEnergi Sweden Mats Rydhell
Kemi & Miljö Konsulterna AB Magnus Boman
Kemibolaget OCEAN AB Freddie Hård
KemPartner AB Fredrik Löf
Kooperativa Förbundet  Lars Idermark
KRAV Ekonomisk förening Lena Söderberg
LFV Lars Rekke
LRF Karl-Gunnar Burman
Länsförsäkringar Sak Ann Sommer
North Environment & Weather Agency Katarina Elevant
o2 Energi AB  Johan Ihrfelt
PP Polymer AB Ann-Christin Paul
Radisson SAS Arlanda Hotel Lena Andersson
Radisson SAS Sky City Hotel Lena Andersson
Regi Research & Strategi Robert Skölfman
SJ Jan Forsberg
SMHI Maria Ågren
Stena Metall Anders Jansson
Sånga-Säby Kurs & Konferens Bitte Dempsey
t42 Distance Education Carl Eneroth
Vasakronan Håkan Bryngelson
Yggdrasil Miljömanagement Petra Michélsen